Kotikatu365

Kotikatu365:ssa yhdistyvät asuntomarkkinointi ja monipuolisten asumisviihtyisyyttä lisäävien palveluiden tarjonta. Digizer on kulkenut yrityksen vierellä oppaana digi- ja somemarkkinoinnissa sekä chat-asiakaspalvelussa.

 

Kotikatu365 sai Digimarkkinointipäällikkö-palvelun avuksi digitaalisen myynnin kehittämiseen ja ohjaamiseen

– Tarvitsimme kumppanin, joka oppisi meistä ja me oppisimme kumppanista.

Näin tuumaa Kotikatu365:n myyntipäällikkö Jouni Puurunen muistellessaan syksyä 2019, jolloin digimarkkinoinnin yhteistyö Digizerin kanssa alkoi.

Tuolloin Kotikatu365:lla oli toinen tekijä digimarkkinoinnissa, mutta Puurusen mukaan ymmärrys somesta ja digitaalisesta markkinoinnista jäi kuitenkin vähäiseksi. Siksi he halusivat löytää kumppanin, joka on alan ammattilainen.

– Lähdimme hakemaan asiantuntijaa, joka opettaa minulle koko ajan, mitä meidän pitäisi tehdä ja missä me olemme nyt menossa.

Palaset loksahtivat paikoilleen, ja Digizer valikoitui kumppaniksi markkinointiin.

Yhteistyö alkoi monikanavaisen digimarkkinoinnin luomisella

Yhteistyön alkumetreillä vuonna 2019 Digizer loi pohjan laajalle, monikanavaiselle digimarkkinoinnille. Myös datan seuraaminen ja kehittäminen polkaistiin käyntiin. Samalla mainonta sekä Google Adsissa että somekanavissa starttasi.

Mainonnalla pyrittiin kasvattamaan Kotikatu365:n ainutlaatuisen palvelukonseptin näkyvyyttä eri kanavien kautta. Kotikatu365 ei tarjoa pelkästään asuntoja myyntiin, vaan myös arkea helpottavia ja ilostuttavia palveluja asukkaiden hyväksi.

 

Sosiaalisen median mainos, jossa lapsi leikkii
Facebook-mainoksilla lisätään someväen tietoisuutta Kotikatu365:n asunnoista ja palveluista.

Kun työ oli saatu käyntiin, luottamus osapuolten välillä syveni. Siksi oli luontevaa, että yhteistyö laajeni Digizerin Digimarkkinointipäällikkö-palveluun syksyllä 2021.

Ajoitus palveluiden laajentamiselle oli sopiva, sillä Kotikatu365:n valikoima oli kasvanut uuden alueen, Kuopion vuoksi. Digimarkkinointipäällikkö-palvelun avulla Digizer pystyy tarjoamaan entistä monipuolisempaa digimarkkinointia asiakkaalle.

– Palvelut ovat nyt lähempänä meitä kuin ennen. Digizer on tänä päivänä enemmänkin kumppani kuin joku, jolta me ostamme vain palvelua, Puurunen kommentoi Digimarkkinointipäällikkö-palvelua.

Haluatko sinäkin kumppanin suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointia kanssasi tai puolestasi? Ota meihin yhteyttä!

Digimarkkinointipäällikkö-palvelu on monipuolista markkinointia

Digimarkkinointipäällikkö-palvelussa asiakas saa digimyynnin ammattilaisen suunnittelemaan ja johtamaan digitaalisten kanavien kautta tapahtuvaa myyntiä. Palvelussa luodaan yritykselle 12 kuukauden digitaalisen myynnin strateginen suunnitelma.

Näin Digimarkkinointipäällikkö-palvelu etenee:

  1. Alussa Digizer tekee alkuanalyysin, jossa kartoitetaan yrityksen tilanne.
  2. Kartoituksen pohjalta valitaan sopivat työkalut ja markkinointikanavat.
  3. Työ alkaa, ja Digizer tekee sovitut toimenpiteet raportoiden säännöllisesti tuloksista.
  4. Ylläpidämme digimyynnin ja -markkinoinnin kanavia sekä kehitämme niitä.

Digimarkkinointipäällikkö-palvelusta vastaavat Henri Tuominen ja Jouni Rissanen. Yhdessä he toteuttavat Kotikatu365:lle Google-mainontaa, kuten Ads Display -mainontaa ja hakusanamainontaa. Lisäksi he tekevät hakukoneoptimointia, Facebookja Instagram-mainontaa sekä raportoinnin ja dataseurannan kehitystyötä.

– Olen kaverusten tekemiseen tosi tyytyväinen. Kun kehitymme yhdessä, uskon, että tästä tulee molemmin puolin hedelmällinen yhteistyö, Puurunen toteaa.

Myös Digizerin Henri Tuominen halusi antaa kommenttinsa asiakastarinaa varten:

– Yhteistyö on syventynyt vuosi vuodelta. Nykyään tuntuu kuin olisimme samassa työpaikassa töissä. Porukalla puhalletaan yhteen hiileen ja haetaan ratkaisuja asiakkaan haasteisiin. Erittäin mukava tehdä töitä, kun asiakas on niin tuttu.

Markkinoinnin automaatio on tätä päivää

Tällä hetkellä myös markkinoinnin automaatio on ahkeran kehitystyön alla.

– Kaikki kilpailijat tekevät automaatiota, mutta me yritämme tehdä sitä paremmin. Tai siis Digizer yrittää tehdä.

Markkinoinnin automaatio helpottaa Kotikatu365:n prosesseja, sillä konsepti ei toimi aivan perinteisen asunnon osto -prosessin tapaan. Kyseessä ei ole Puurusen mukaan pelkkä asuntomarkkinointi, mutta ei myöskään palvelujen markkinointi, vaan näiden yhdistelmä.

– Kotikatu365:n markkinointi ei ole kaikkein helpoimmasta päästä, Puurunen myöntää.

Puurusen mukaan asuntokohteen ennakkomarkkinointiin saattaa kulua noin 4 kuukautta.

– Neljän kuukauden aikana meidän täytyy pitää ihmisiä lämpimänä. Tavoitteena on, että siinä vaiheessa kun kauppaa aletaan tehdä, asiakas olisi valmis tekemään ostopäätöksen.

Puurunen kiittelee Henri Tuomisen ja Jouni Rissasen hyviä hermoja ja joustavuutta yhteistyön aikana. Hänen mukaansa vaatimukset ovat olleet paikoitellen vaikeitakin.

– Olen tykännyt molemmissa “veljeksissä” siitä, että he ovat ottaneet asian omakseen. He ovat tutkineet ja miettineet, kuka me olemme ja mitä me teemme, jolloin he pystyvät tarjoamaan meille ammattilaisen palveluita ja markkinoimaan oikein. Se on minusta äärettömän tärkeä asia.

Chat-asiakaspalvelu tarjoaa myyntipotentiaalia

Kesällä 2021 Kotikatu365 sai avukseen myös Digizerin toteuttaman chat-asiakaspalvelun. Yhä useammat kuluttajat odottavat, että nettisivuilta löytyy chatti. Etenkin nuorempi väki haluaa käyttää kommunikointiin chattia.

Ulkoistettu chat vapauttaa myyntipäällikön omaa aikaa muuhun työhön. Samalla chat tarjoaa kaupallista potentiaalia, sillä sen kautta asuntokohteista kiinnostuneet saattavat kysellä tietoja erilaisista kohteista. Digizerin asiakaspalvelijat välittävät liidit eteenpäin Kotikatu365:n väelle.

Jos käy niin, että Digizerin asiakaspalvelija ei tiedä vastausta kuluttajan esittämään kysymykseen, hän saa nopeasti Puuruselta vastauksen WhatsAppissa, jolloin moni asia ratkeaa chatissa samantien.

Myös Kuopioon vastikään rakentunut uusi asumiskokonaisuus Hatsala on aiheuttanut mukavaa pöhinää myös chatin puolella. Kävijämäärät nettisivuilla ovat kasvaneet vauhdilla Kuopion kohteen lanseerauksen myötä.

– Viimeisimmät Kuopion kävijäluvut ovat todella hienoja, Puurunen summaa.

Somenäkyvyys ja kävijämäärät sivustolla ovat lisääntyneet – tärkeintä on toisilta oppiminen

Digizer on auttanut asiakasta kasvattamaan myyntiään lisäämällä heidän näkyvyyttään digitaalisissa kanavissa ja kehittämällä heidän markkinointiaan.

Monipuolinen mainonta onkin tuottanut tulosta näkyvyyden osalta. Kotikatu365:n nettisivun kävijämäärät ovat olleet noin 35 %:n kasvussa vuositasolla. Sosiaalisen median kanavissa Kotikatu365 tavoitti noin 140 000 ihmistä vuoden aikana.

Kuopion Hatsalan uudiskohteen digimarkkinointi useassa eri kanavassa Digizerin tekemänä tuotti kohdesivulle kuukaudessa yli 5 000 kävijää Kuopion seudulta ja satoja esitelatauksia. Sosiaalisen median kampanjoiden kautta tavoitettiin yli 45 000 henkilöä.

Digizerin Jouni Rissasen tekemä mainos Kotikatu365:n Facebookiin.

Yhteistyön ensimetreillä Puurunen kaipasi erityisesti opastusta sosiaalisen median ymmärtämiseen, ja se hyöty on toteutunut. Vaikka hän ei somea vielä ymmärräkään omasta mielestään täysin, hän on alkanut nähdä, mikä somen merkitys on.

– Nyt saamme paremmin kiinni sen asiakkaan, joka liikkuu somessa. Liidejä alkaa pikkuhiljaa tulla.

Puuruselle melkeinpä tärkeintä yhteistyössä on kuitenkin ollut toisilta oppiminen. Molemmat osapuolet haastavat toisiaan hyvässä hengessä.

– Alan ymmärtää, mitä kaverukset tekevät liiketoimintamme parantamiseksi ja he ymmärtävät, mitä me teemme.

Asiantuntijuus tarkoittaa Puurusen mukaan sitä, että ammattilainen kertoo tarvittaessa rohkeasti, mitä täytyy tehdä ja toisaalta, mitä ei kannata tehdä. Sitä hän on painottanut myös yhteistyössä Digizerin kanssa.

– Siinä ei ole järkeä, jos minä käsken maalata seinän punaiseksi ja sinä maalaat sen punaiseksi, vaikka mielestäsi parempi väri olisi vihreä. Siitä olen tykännyt, että kaverukset ovat ottaneet kantaa.

Lisäksi datan ja lukujen ymmärtäminen on alkanut hahmottua Puuruselle hitaasti, mutta varmasti.

– Yritän haastaa ja ymmärtää, mitä he tekevät, jotta saisin lukujen takaa selkeyttä.

Yhteiset palaverit ovat paikka, jossa lukuja ja mainonnan saavutuksia käydään tarkemmin läpi. Lisäksi mietitään yhdessä tulevia askeleita. Tapaamisia on vähintään kerran kuukaudessa ja kiireisimpinä hetkinä, kuten uusien mainoskampanjoiden lanseerauksen yhteydessä, tilannekatsauksia pidetään viikoittain.

– Meillä on taas ensi viikolla palaveri, jossa haastan miehiä oikein urakalla, Puurunen naurahtaa.