Avainsana-analyysi

Avainsana-analyysin tekemällä ja sen pohjalta toimimalla tavoitat enemmän potentiaalisia asiakkaita!

Mikä on avainsana-analyysi?

Avainsana-analyysissä selvitetään, mitä sanoja ja lauseita ihmiset käyttävät useimmiten etsiessään tietoa tietystä aiheesta. Analyysista saatua tietoa voidaan käyttää apuna, kun määritellään, mitä sanoja kannattaa käyttää

  •  markkinointimateriaaleissa
  •  verkkosivuston sisällössä
  •  sosiaalisen median julkaisuissa
  •  muussa viestinnässä

Avainsana-analyysin tekemiseen voidaan käyttää useita eri menetelmiä. Yksi yleinen menetelmä on käyttää avainsanatutkimustyökalua, kuten Google Keyword Planneria tai Rank Trackeria. Avainsanatutkimustyökalujen avulla voi selvittää esimerkiksi tietyn sanan tai lausekkeen hakumäärät sekä aiheeseen liittyvät muut termit, joita etsitään usein.

Lisäksi voidaan tarkastella tietyn aiheen hakutuloksia ja tunnistaa niissä esiintyviä yleisimpiä sanoja ja lausekkeita. Tämä voidaan tehdä manuaalisesti tai SERPStatin kaltaisen työkalun avulla. 

Tunnistettuasi aiheeseen liittyvät oleelliset avainsanat ja -lausekkeet, voit aloittaa verkkosivustosi ja muun viestintäsi optimoinnin. Verkkosivuston optimointi tarkoittaa keskeisten termien lisäämistä otsikoihin ja tekstiin sekä niiden sisällyttämistä tunnisteisiin, metatageihin ja muihin hakukoneiden kannalta olennaisiin paikkoihin.

 

Miksi omien avainsanojen hakukonenäkyvyys kannattaa tarkistaa ja varmistaa?

Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi, jossa verkkosivusto ja sen sisältö tehdään hakukoneille helpoksi löytää, käydä läpi, indeksoida ja luokitella.

Sivuston näkyvyyttä voidaan parantaa monin eri tavoin, mutta yksi tehokkaimmista keinoista on optimoida sivusto tietyille avainsanoille. Hakukonenäkyvyyden parantamiseksi  sivusto optimoidaan avainsanoille. Sijoittumalla korkeammalle hakukonetuloksissa saat sivustolle enemmän kävijäliikennettä sekä potentiaalisia liidejä ja myyntiä.

Jotta hakukoneoptimointi voidaan tehdä kunnolla, tulee ymmärtää, miten hakukoneet toimivat ja mitkä tekijät vaikuttavat hakukonesijoituksiin. Hakukoneiden toimintaperiaatteiden ymmärtäminen auttaa sekä tunnistamaan keskeisimmät avainsanat että hyödyntämään niitä verkkosivuston sisällössä parhaalla mahdollisella tavalla. Sivuston sisällön optimoinnin lisäksi tulisi pyrkiä hankkimaan laadukkaita ulkoisia linkkejä (backlink). 

Kuvassa kaksi verkkosivustoa, joista yksi linkkaa toiselle.Backlinkit ovat verkkosivulta toiselle verkkosivulle vieviä linkkejä – tässä kontekstissa pyrkimys on saada muut verkkosivustot linkkaamaan sinun sivustollesi. Hakukoneoptimoinnin maailmassa backlinkit nähdään muiden verkkosivujen luottamuksen osoituksena, ja ne auttavat parantamaan verkkosivustosi hakukonenäkyvyyttä ja -sijoitusta SERPillä eli tuttavallisemmin hakutulossivulla.

Vaikka hakukoneoptimointi on yksi tehokkaimmista tavoista parantaa hakukonesijoitusta, on myös monia muita näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Jos olet vähänkään epävarma taidoistasi tai et aivan tiedä, mistä aloittaa, on suositeltavaa ottaa yhteyttä alan ammattilaiseen. 

 

Miten avainsanatutkimusta hyödynnetään?

SEO:n alkuaikoina avainsanatutkimus oli melko yksinkertainen prosessi. Sivuston ylläpitäjät tutkivat kilpailijoiden verkkosivustojen lähdekoodia ja selvittivät koodista, mitä sanoja kilpailijat käyttivät useimmiten otsikkotageissa ja metakuvauksissa. Sen jälkeen he lisäsivät samoja avainsanoja omalle verkkosivustolleen yrittäessään sijoittua korkeammalle kyseisillä termeillä.

Ajan myötä hakukoneet ovat kehittyneet ja nykyään ne pystyvät ymmärtämään paremmin hakijan tarkoituksen (user intent), mikä on tehnyt avainsanatutkimuksesta huomattavasti monimutkaisempaa. Enää kilpailijoiden käyttämien avainsanojen tarkastelu ei riitä. Sen sijaan on ymmärrettävä, miksi kilpailijat ovat valinneet käyttää kyseisiä avainsanoja ja mitä hakukoneista oikeasti etsitään.

Vuosien varrella tapahtuneen kehityksen vuoksi on käytettävä erilaisia työkaluja ja tekniikoita. Avainsanatutkimusta tehdessä tulee huomioida ainakin seuraavat asiat:

1

Laaja vastaavuus vs. tarkka vastaavuus - avainsanoihin liittyviä tietoja tarkastellessa kaksi termiä esiintyy usein: laaja vastaavuus (broad match) ja tarkka vastaavuus (exact match). Broad match -tulokset sisältävät kaikki haut, jotka pitävät sisällään kyseessä olevan avainsanan - huolimatta hakusanojen järjestyksestä tai muista tekijöistä. Tarkan vastaavuuden tulokset sisältävät vain hakuja, jotka vastaavat täsmälleen avainsanaan.

2

Hakumäärä - Yksi tärkeimmistä asioista, joka kannattaa ottaa huomioon avainsanatutkimusta tehdessä, on hakumäärät - kuinka moni ihminen todella käyttää kyseessä olevaa hakutermiä kuukausittain? Jos hakumäärä on hyvin alhainen tai jopa pyöreä nolla, sijoituksellasi ei ole merkitystä.

3

Kilpailu - Toinen hyvin keskeinen huomioitava asia on kilpailutilanne. Jos on jo paljon sivustoja, jotka sijoittuvat korkealle hakutuloksissa tietylle hakutermille, on hyvin vaikeaa (ellei mahdotonta) sijoittua niitä korkeammalle ilman, että käyttää paljon aikaa ja rahaa linkkien rakentamiseen ja muihin ponnisteluihin. Toisaalta, jos tietyn termin kohdalla ei ole paljon kilpailua, voi olla helpompaa sijoittua sille hyvin, vaikka aloittaisikin tyhjästä.

4

Hakijan tarkoitus - Avainsanatutkimusta tehdessä on tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, mitä käyttäjä tarkoittaa tekemällä haullaan. Mitä ihmiset oikeastaan yrittävät saavuttaa käyttäessään tiettyä hakutermiä: haluavatko he ostaa jotain, etsivätkö he tietoa, vai aikovatko he kenties varata palveluajan? Tarkoitus vaikuttaa siihen, miten ihminen muotoilee käyttämänsä hakutermin - eli toisin sanoen, kirjoittaako hän hakukenttään esimerkiksi “osta kengät” vai “kenkäkauppa”? “Osta kengät” viittaa siihen, että ihmisellä on niin sanotusti ostohousut jalassa, kun taas hakutermi “kenkäkauppa” indikoi, että henkilö vasta kartoittaa lähistöltä löytyviä kenkäkauppoja.

Avainsanojen datan seurattavuus

Mitä on seurattavuus?

Kun puhutaan avainsanojen datan seurattavuudesta, viitataan mahdollisuuteen seurata, missä yhteyksissä tiettyä avainsanaa on käytetty ja miten se on toiminut. Data avainsanoista ja niiden toimivuudesta on tärkeää etenkin yrityksille, sillä sen avulla voidaan tehdä dataan perustuvia päätelmiä ja parannuksia.

Avainsanojen datan seurantaan on muutamia eri tapoja. Yksi keino on käyttää Google Analyticsin kaltaista työkalua. Google Analyticsin avulla pystyt selvittämään sivuston kävijämääriä, sivustosi suosituimpia sivuja ja mitä kautta kävijät ovat päätyneet sivustollesi. 

Google Analyticsin lisäksi käyttöön kannattaa ottaa Google Search Console. Se auttaa sivuston hakukonenäkyvyyden seuraamisessa ja mahdollisten hälytystilanteiden havaitsemisessa. Search Consolesta löytyy tietoa muun muassa seuraavista asioista:

  • kuinka usein sivustosi näkyy hakutuloksissa
  • millä hakusanoilla ja -lausekkeilla sivustollesi päädytään
  • mitkä sivustosi sivut Google indeksoi

Search Consolesta saatavan informaation avulla pystyt tekemään dataan pohjautuvia havaintoja, ja kehittämään sivustoasi oikeaan suuntaan.

Miksi seurattavuus on tärkeää?

Seurattavuus on tärkeää, koska avainsanadatan avulla voidaan selvittää tärkeimmät ja toimivimmat avainsanat – sekä tietenkin epäolennaiset hakutermit. Kävijätietoja seuraamalla, niistä saatavaa dataa analysoimalla sekä tuloksien pohjalta toimimalla niin verkkosivuston kuin markkinointikampanjoiden sisällön voi optimoida tehokkaasti. Hyödyntämällä dataa yritys pystyy tunnistamaan myös sudenkuopat eli avainsanoihin liittyvät mahdolliset ongelmat ennen kuin vahinkoa pääsee syntymään.

Onko sivustosi avainsana-analyysin tarpeessa? Me Digizerillä olemme tehneet avainsana-analyysejä monen eri toimialan yrityksille, niin pienille kuin suurille. Ota yhteyttä myyjiimme niin parannetaan yhdessä sivustosi hakukonesijoitusta!

Tutustu myös blogijulkaisuihimme hakukoneoptimoinnista