Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimoinnilla tavoitat enemmän asiakkaita sivuillesi ja kasvatat myyntiä!

Kuinka usein olet aloittanut tuotteen tai palvelun hankinnan tekemällä haun Googlessa? Kuinka usein näissä tilanteissa jatkat hakutulosten selaamista toiselle sivulle saakka? Todennäköisesti harvemmin.

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi tai SEO-optimointi on prosessi, jossa pyrimme nostamaan verkkokauppasi tai sivustosi sijoituksia hakukoneiden hakutuloksissa.

Hakukoneoptimointi sisältää muun muassa seuraavia asioita 

Digizer auttaa kehittämään sivuston sisältöä hakukonenäkyvyyden parantamiseksi

Sivuston sisällön kehittäminen hakukonenäkyvyyden parantamiseksi. Hakukoneoptimointi on sisällön optimointia hakukoneille, mutta ennen kaikkea ihmisille. Ellei sivustosi ole luettava eikä lukija viihdy sen parissa, vaikuttaa se suoraan hakukonenäkyvyyteen.

Digizer auttaa sivuston sisäisten linkitysten optimoinnissa

Sivuston sisäisten linkitysten optimointi. Sisäiset linkit parantavat sivuston luettavuutta ja hakukonenäkyvyyttä.

Digizer auttaa hankkimaan ulkoisia linkityksiä sivustolle

Ulkoisten linkitysten hankkiminen sivustolle. Ulkoiset linkit parantavat sivuston auktoriteettia ja sitä myötä vaikuttavat löydettävyyteen.

Digizer analysioi kilpailijoiden sivustoja

Kilpailijoiden ja kilpailevien sivustojen analysointi. Jotta voittaisit kilpailijasi, sinun on hyvä tunnistaa, millaisilla hakutermeillä kilpailijasi löytyvät hakukoneista.

Digizer tekee sivuston teknistä optimointia

Sivuston tekninen optimointi. Sivuston rakenne ja tekniikka vaikuttaa suoraan hakukonenäkyvyyteen.

Digizer raportoi kattavasti

Kattava raportointi. Saat laajan analyysin optimoinnin toimenpiteistä ja seurauksista.

Hakukoneoptimointi on tärkeää

88 % ihmisistä aloittaa ostamisen verkossa. Tämän lisäksi Googlen ensimmäinen sivu kerää 91 % kaikista klikkauksista.

Miten vierailijamääräsi ja sitä kautta myyntisi muuttuisi, jos onnistuisit hyppäämään tärkeillä hakusanoilla Googlen ykkössivun puolelle ja saisit yhtäkkiä moninkertaisesti palveluasi etsiviä vierailijoita sivuillesi?

Tai päinvastoin, jos olet ykkössivulla, kuinka suuren loven myyntiin aiheuttaisi, jos kilpailija onnistuisi syrjäyttämään sinut toiselle sivulle? Useimpien yritysten kohdalla puhutaan erittäin merkittävästä vaikutuksesta! Varsinkin, kun yhdellä hakusanalla hyvä löydettävyys useimmiten tarkoittaa myös nousua muillakin aihetta liippaavilla hakutermeillä.

Strateginen hakukoneoptimointi tuo yrityksellesi

Digizerin hakukoneoptimointi auttaa löytämään nemmän ostoaikeissa olevia vierailijoita

Enemmän ostoaikeissa olevia vierailijoita. Näkyvyys vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon silmäpareja päätyy sivuillesi.

Digizerin toteuttama hakukoneoptimointi tuo selkeän edun kilpailijoihin nähden

Selkeän edun kilpailijoihin nähden, kun sivustosi löytyy hakukoneesta ennen heitä.

Digizer auttaa luomaan pitkäaikaisen positiivisen vaikutuksen yrityksen liikevaihtoon

Pitkäaikaisen positiivisen vaikutuksen yrityksen liikevaihtoon. Mainostamisen paine vähenee, kun yrityksesi ja palvelusi löytyvät hakukoneista.

Digizer auttaa luomaan uskottavuutta ja luotettavuutta brändillesi

Uskottavuutta ja luotettavuutta brändillesi, koska näyt hakukoneissa kohderyhmällesi tärkeillä hakusanoilla.

Mikä on SEO?

Hakukoneoptimointi on englanniksi Search Engine Optimization ja se lyhennetään termillä SEO. SEO on siis lyhenne, joka tarkoittaa hakukoneoptimointia.

Kuinka nopeasti hakukoneoptimointi tuo tuloksia?

Hakukoneoptimoinnin tulokset näkyvät parhaiten pitkäaikaisen työn perusteella. Hakusanasta ja sen kilpailutilanteesta riippuen näkyviä tuloksia voidaan saadaan jo viikoissa, mutta yleensä tulokset näkyvät useamman kuukauden kuluessa.

Optimointiprosessi sisältää erityyppisiä toimia, jotka ovat jokaiselle sivustolle omanlaisia. Hakukoneoptimointiin ei siis ole olemassa ”one size fits all” -ratkaisua, vaan jokainen sivusto ja jokainen hakusana on erilainen ja vaatii erilaisia toimenpiteitä.

SEO-tiimimme Digizerillä koostuu kokeneista ammattilaisista, joiden laaja kokemus erityyppisten sivujen optimoinnista takaa parhaat tulokset sinunkin verkkosivusi näkyvyyden ja sitä kautta myynnin kehittämiseen.

Verkkokaupan hakukoneoptimointi 

Verkkokaupan hakukoneoptimoinnilla pyritään nostamaan verkkokaupan eri sivut hakukoneissa paremmin löydettäviksi. Kannattaa miettiä, miten verkkokauppasi asiakas toimii: hän todennäköisesti hakee suoraan tuotenimellä tai mallilla, ja toivoo löytävänsä tarkkaa tietoa tuotteesta. Tuotesivujen tuotekuvaukset ja lisätietotekstit on hyvä päivittää mahdollisimman tarkoiksi. Tämä on tärkeää sekä hakukonenäkyvyyden kannalta että asiakkaan selatessa verkkokaupan tuotteita ja tehdessä ostopäätöstä. 

Toisaalta myös kategoriasivujen optimointi on tärkeää, sillä monesti ostaja hakee laajemmalla hakusanalla (esim. ‘lasten kurahousut’) sen sijaan, että kirjoittaisi hakukenttään tarkan tuotenimen. 

Löydettävyyteen vaikuttaa myös kuvien hakukoneoptimointi. Tämä on tärkeää, kun tavoittelet parempaa sijoitusta esimerkiksi Googlen kuvahaussa. Kuville kannattaa kirjoittaa Alt-teksti sekä harkita kuvatekstien lisäämistä. 

Verkkokaupan tuotteille on  hyvä kirjoittaa täsmälliset ja kuvaavat metakuvaukset. Metakuvaus ei varsinaisesti paranna hakukonenäkyvyyttä, mutta sivun löydyttyä se voi johtaa klikkaamiseen useammin. Metakuvaus onkin hyvä keino myydä sivun sisältö sitä hakukoneessa tarkastelevalle.

Kivijalkayrityksen hakukoneoptimointi

Jos olet kivijalkayrittäjä, tai toimit maantieteellisesti tietyllä alueella, on hakukoneoptimointi sinulle erittäin hedelmällistä. Google tuntee asiakkaasi sekä sen, missä he liikkuvat. Oikein toteutettu paikallinen hakukoneoptimointi nostaa sinut hakutuloksissa korkealle juuri silloin, kun sinua lähellä olevat asiakkaat etsivät tarjoamiasi palveluita.

Paikallisessa hakukoneoptimoinnissa tehdään samoja toimia kuin hakukoneoptimoinnissa yleensäkin, mutta linkinrakennuksessa keskitytään kertomaan Googlelle vinkkejä omasta toimialueestasi. Lisäksi hyödynnetään paikallisia hakemistoja sekä esimerkiksi Google My Business -palvelua.

 

Avainsana-analyysi paljastaa haetut termit

Ensimmäisiä perusasioita hakukoneoptimoinnissa on avainsana-analyysi. Ilman kattavaa avainsanatutkimusta sivuston sisällön kehittäminen jää hakukonenäkyvyyden kannalta vajaaksi ja perustuu lähinnä arvailuun. Analyysin tarkoituksena on selvittää yrityksesi hakukonenäkyvyyden nykytila sille merkityksellisillä hakutermeillä.

Kattava avainsana-analyysi sisältää yrityksen oman sivuston sekä valittujen kilpailijoiden sivustojen hakukonesijoitukset eri hakutermeillä. Sijoitusten lisäksi se sisältää hakukoneiden dataan perustuvat hakutermien todelliset hakumäärät ja kilpailutilanteet. Hakumäärä kertoo, kuinka paljon mitäkin termiä hauissa käytetään. Kilpailutilanne kertoo, kuinka vaikea näkyvyyttä on kyseisellä hakutermillä kehittää; toisin sanoen, kuinka paljon tälle termille optimoitua sisältöä on olemassa.

Hakokoneoptimointi

Selvitä ainakin nämä asiat tehdessäsi tai ostaessasi avainsana-analyysiä:

 • Hakujen määrä eri hakutermeillä
 • Hakukonenäkyvyyden kilpailutilanne eri hakutermeillä
 • Oma sijoituksesi hakukoneessa eri hakutermeillä
 • Kilpailijoittesi sijoitukset hakukoneessa eri hakutermeillä

Lue lisää, mistä hakukoneoptimoinnin hinta muodostuu.

Tekninen hakukoneoptimointi

Kun verkkosivujesi tekninen hakukoneoptimointi on laadukkaasti toteutettu, Googlen hakurobotit löytävät sivustosi ja siihen tehdyt muutokset nopeammin. Näin ollen sivusto alkaa näkyä paremmin hakukoneissa ja asiakkaat löytävät sivuston. Parhaiten menestyvillä sivustoilla ja verkkokaupoilla tekninen SEO onkin yleensä erittäin hyvin hanskassa.

 Tekninen optimointi ja sen hyödyt pähkinänkuoressa

Hakukoneoptimoinnin avulla tärkeät sivunne korostuvat hakukoneessa

Yrityksesi tärkeät sivut korostuvat hakukoneissa

Digizer etsii mahdolliset tekniset viat, jotka voivat vaikuttaa sivustonne näkyvyyteen hakukoneissa

Etsimme ja raportoimme mahdolliset tekniset viat, jotka voivat vaikuttaa sivuston näkyvyyteen hakukoneissa

Hakukoneoptimoinnin avulla kävijöiden on helpompi navigoida sivulta toiselle

Sivustosi kävijöiden on helpompi navigoida sivulta toiselle

Hakukoneoptimoinnin avulla sivustonne nopeutuu, jolloin kuluttajat eivät turhaudu ja poistu sivulta

Sivusto nopeutuu, jolloin kuluttajat eivät turhaudu ja poistu sivulta

Hakukoneoptimoinnissa luodaan

Sivusto toimii paremmin myös mobiilissa

Hakukoneoptimointi selkeyttää sivuston hierarkiaa ja rakennetta

Sivujen hierarkia ja sivuston rakenne selkeytyy

SEO ylläpitää turvallista sivustoa

Verkkosivustoa on turvallisempi käyttää

SEO:n avulla käyttäjäystävällisyys kaiken kaikkiaan paranee ja ihmiset viihtyvät paremmin sivuillanne

Käyttäjäystävällisyys paranee ja ihmiset viihtyvät paremmin sivustolla

Sivuston rakenne on suuressa roolissa hakukonenäkyvyydessä

On yleistä, että sivustoilta puuttuu selkeä rakenne tai asiakaspolku, jolloin kävijän on hankala löytää tuotteita tai palveluita. Mitä siitä seuraa? No, myynti ainakin takkuaa!

Jokaisen yrityksen olisikin hyvä pohtia sivustonsa rakennetta. Mitä vähemmillä klikkauksilla kävijä löytää tärkeät tuotteet ja palvelut, sitä varmemmin hän myös ostaa niitä.

Jos sivuston rakenne on epäselvä, hankala ja epäjohdonmukainen, kävijä poistuu varsin nopeasti. Sivuston rakenteen merkitys kasvaa erityisesti silloin, jos yrityksesi sivusto ovat laaja. Kun sivuston rakenne on toimiva, Google ymmärtää, mitkä sivut ovat verkkokauppasi tai yrityksesi tärkeimpiä.

 

Sivuston rakenteen optimoinnin toimenpiteet

Hakukoneoptimoinnissa luodaan URL:it avainsanojen mukaan

Jaamme sisällön eri alasivuille aihepiireittäin ja luomme URL:it avainsanojen mukaan.

Digizer tarkastaa sivujen metatiedot ja huomioi avainsanat, joilla asiakas haluaa näkyä Googlessa

Tarkistamme sivujen metatiedot ja huomioimme avainsanat, joilla asiakkaamme haluaa näkyä Googlessa.

Digizer katsoo, että tärkeimmät sivut ovat enintään muutaman klikkauksen päässä etusivulta

Varmistamme, että navigointi sivulta toiselle on helppoa ja johdonmukaista. Katsomme, että tärkeimmät sivut ovat enintään muutaman klikkauksen päässä etusivulta.

SEO varmistaa sivustolla loogiset yhteydet

Korjaamme sisäiset linkitykset, jotta ne luovat loogisia yhteyksiä sivujen välille. Lisäämme linkkejä verkkosivujen sisältöihin.

Hakukoneoptimoinnissa luodaan

Luomme sivustolle sivustokartan ja varmistamme, että uudelleenohjaukset ovat kunnossa. Korjaamme kaikki rikkinäiset sivut.

SEo parantaa sivuston nopeutta

Parannamme sivuston nopeutta esimerkiksi pienentämällä kuvia ja vähentämällä koodia. Varmistamme myös mobiiliystävällisyyden.

Tarkka analysointi on yrityksen hakukonelöydettävyyden ensimmäinen askel

Hakukonenäkyvyyden parantaminen on olennainen asia, kun yrityksenne haluaa tavoittaa asiakkaita. Ensimmäinen askel hakukonenäkyvyyden parantamiseksi on analyysivaihe.

Analyysivaiheessa SEO-asiantuntijamme tekee sivuston teknisen analyysin ja raportoi tuloksista.

Sivuston tekninen analyysi

 • Kattava verkkosivuston analyysi auttaa tunnistamaan kaikki tekniset tekijät, jotka saattavat estää sivustoa löytymään hyvin hakukoneista
 • Sivuston yleistilanne tekniseltä ja hakukoneiden näkökannalta
 • Sisällöllinen tarkastus, jossa käydään läpi sivujen sisältö (tekstit ja kuvat), linkit, sivuotsikot, sisällön otsikot ja hakukoneille näkyvät sivukuvaukset (ns. metatiedot)
 • Toiminnallisuuden, käytettävyyden ja kävijäpolkujen tarkastus, jossa selvitetään ohjelmallisesti ja manuaalisilla testeillä:
  • Kuinka hyvin sivusto toimii ja kuinka nopeasti se latautuu eri laitteilla (työpöytäkoneet/läppärit, tabletit ja mobiililaitteet)
  • Ostoprosessin toimivuus (ostoskori, maksutoimet, rekisteröityminen, asiakkaalle lähtevät sähköpostit)
  • Asiakaskontaktointipintojen toimivuus (esim. yhteydenottolomakkeet, chat palvelu, CTA toimintokehoitteet, muut kontaktointitavat)
  • Yleiset sivut kuten blogit tai artikkelisivut
  • Valikkorakenne
  • Testit tehdään työpöytäkoneilla/läppäreillä ja mobiililaitteilla eri resoluutioilla

Raportointi

 • Kirjallinen raportti toimista sekä esim. videoneuvotteluna pidettävä palaveri, jossa käydään läpi raportin sisältö
 • Kommentoimme sivuston tilanteen hakukonenäkyvyyden ja teknisen toiminnallisuuden näkökannalta
 • Sivuston teknisten hakukonenäkyvyyteen vaikuttavien kehitysehdotuksien raportointi (sivuston latausnopeuteen vaikuttavat tekijät kuten palvelinasetukset, välimuistiasetukset, uudelleenohjaukset, kuvien koot, erilaiset ladattavat skriptit sekä niiden pakkaus ja optimointi)
 • Annamme asiantuntijalausunnon sivuston käytettävyydestä ja raportoimme havainnot

Jos sinulla on tunne, että verkkosivuillanne saattaa olla teknisiä ongelmia, ole meihin yhteydessä – me autamme ratkaisemaan pulmat!

Digizerillä on vankka kokemus hakukoneoptimoinnista. Tarjoamme ratkaisuja teknisen hakukoneoptimoinnin toteutukseen, sivustorakenteen luomiseen ja SEO-analyyseihin, jolloin asiakkaanne saa verkkokaupastanne kaiken hyödyn irti!