Optimoitu sisällöntuotanto

Jotta sisältösi vetää puoleensa ja näyt hakukoneissa, sen tulee olla optimoitua. Hyvän sisällön peruspilarit auttavat alkuun, kun lähdet tavoittelemaan parempaa näkyvyyttä.

Miksi sisällön optimointi on tärkeää

Digitaalisen markkinoinnin kehittyessä myös sisällön rooli on muuttunut. Sisältö ei ole enää vain keino tarjota tietoa tai kasvattaa konversioita, vaan se on nyt tärkeä työkalu, jota käytetään asiakaspolun jokaisen vaiheen optimointiin.

Menestyäkseen markkinoinnin ammattilaisten täytyy ymmärtää, miksi sisällön optimointi on tärkeää ja miten sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti. Sisällön optimoinnin tulisi olla keskiössä esimerkiksi seuraavista syistä:

Tuottamalla optimoitua sisältöä sijoitut korkeammalle hakutuloksissa
Sijoitut korkeammalle hakukoneiden tulossivuilla

Jotta verkkosivustosi sijoittuu korkealle, hakukoneiden on pystyttävä ymmärtämään sivustosi sisältö ja yhdistää se muihin samaan aihepiiriin kuuluviin hakuihin. Tätä prosessia kutsutaan indeksoinniksi – laadukas, relevantti ja hyvin optimoitu sisältö on eduksi indeksoinnissa.

Optimoitu sisältö kasvattaa bränditietoisuutta
Bränditietoisuus kasvaa

Sen lisäksi, että laadukas ja optimoitu sisältö nostaa sijoitusta hakutulossivulla, se myös lisää brändin tunnettuutta. Jos sisältösi on mielekästä ja hyödyllistä luettavaa, se muistetaan todennäköisemmin. Mieleen painuminen vuorostaan edistää myyntiä. Kiinnostava sisältö on siis tärkeä osa brändistrategiaa.

Optimoitu sivu on käyttäjäystävällinen sivu
Sivustosi on käyttäjäystävällisempi

Jos käyttäjät eivät löydä etsimäänsä sivustoltasi, he todennäköisesti poistuvat tekemättä toivomaasi asiaa, kuten ilmoittautumatta webinaariin tai tilaamatta uutiskirjettä. Sisällön optimointi auttaa varmistamaan, että käyttäjät löytävät tarvitsemansa tiedot helposti. Optimointi ei ainoastaan laske poistumisprosenttia (engl. bounce rate), vaan myös parantaa konversiolukuja, sillä nopeasti ja helposti tiedon löytäminen johtaa usein haluttuun toimintaan.

Optimoitu sisältö tuottaa lisää liidejä ja myyntiä
Saat lisää liidejä ja myyntiä

Sisällön optimoinnissa ei ole kyse vain korkeasta sijoittumisesta SERP-listalla tai brändin tunnettuuden lisäämisestä, vaan se voi myös suoraan lisätä yrityksesi liidien ja myynnin määrää tarjoamalla arvokasta tietoa, joka kannustaa käyttäjiä ryhtymään toimenpiteisiin, kuten tekemään ostoksen tai rekisteröitymään ilmaiseen kokeiluun. Jotta sisältösi voisi edistää tehokkaasti konversioita, sen on oltava hyvin kohdennettua ja relevanttia asiakkaillesi (niin potentiaalisille kuin nykyisille) heidän ostopolkunsa jokaisessa vaiheessa.

Optimoi kaikki sisältömuodot: tekstit, kuvat, videot ja blogijulkaisut

Digimarkkinoinnin maailmassa sisältö on kaiken a ja o. Ilman kiinnostavaa ja vaikuttavaa sisältöä keinot asiakkaiden houkuttelemiseen ja sitouttamiseen jäävät varsin olemattomiksi. Pelkkä laadukkaan sisällön tuottaminen ei kuitenkaan riitä – sinun on myös varmistettava, että sisältösi on optimoitu kaikissa sen muodoissa. Näin varmistat, että sisältösi tavoittaa mahdollisimman laajan yleisön, ja että sillä on mahdollisimman suuri vaikutus. 

Mitä optimointi tarkoittaa eri sisältötyyppien kohdalla?

Paperi ja kynä

Tekstisisällön kohdalla selkeys on ensiarvoisen tärkeää. Varmista, että otsikkosi ovat selkeitä ja ytimekkäitä, ja että tekstisi on helppolukuista ja virheetöntä.

Käytä lyhyitä kappaleita ja listoja, kun mahdollista, ja katkaise pidemmät tekstikappaleet kuvilla tai videoilla. Käytä keskeisiä avainsanoja – näin optimoit sisältösi myös hakukoneille.

Kuva

Kuvat ovat hyvä tapa lisätä visuaalista mielenkiintoa sisältöön. Kun valitset kuvia, varmista, että ne ovat laadukkaita ja aiheeseen liittyviä. Mitä tulee tiedostokokoon, yritä pitää kuvat mahdollisimman pieninä, jotta ne latautuvat verkkosivuille nopeasti. Kullekin kuvalle kannattaa myös liittää vaihtoehtoinen teksti (ALT-teksti) siltä varalta, että kuva ei lataudu kunnolla. Tämä auttaa parantamaan hakukoneoptimointia ja takaa saavutettavuuden näkövammaisille käyttäjille.

Videokuvake play-napilla

Videomuotoinen sisältö on kasvattanut suosiotaan raketin lailla viime vuosina esimerkiksi YouTuben, Instagram Reels-ominaisuuden ja TikTokin ansiosta. Videoiden kohdalla lyhyys ja ytimekkyys ovat valttia: katsojat suosivat lyhyitä videoita, jotka keskittyvät yhteen aiheeseen.

Etenkin Instagram-tarinoihin, Reelseihin ja TikTok-videoihin on tärkeää lisätä tekstitys. Näin myös kuulovammaiset pystyvät seuraamaan sisältöäsi, ja videoitasi voi katsoa ilman ääniä. Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä, varmista, että jokaisella videolla on kuvaileva ALT-teksti.

Blogikirjoitus

Blogikirjoitukset ovat oiva keino jakaa tietoa tietystä aiheesta ja myös osoittaa lukijalle oma asiantuntemus. Kun kirjoitat blogikirjoituksia, muista käyttää mielenkiinnon herättäviä otsikoita ja jäsentää kirjoituksesi helposti ymmärrettävään muotoon. Toisin sanoen, kirjoita lyhyitä kappaleita ja käytä väliotsikoita. Jokaiseen blogipostaukseen tulisi sisällyttää myös vähintään yksi kuva tai video, jotta teksti on visuaalisesti miellyttävämpi.

Blogikirjoitustenkaan kohdalla ei tule unohtaa hakukoneoptimointia! Muista viljellä aihepiiriin kuuluvia avainsanoja – näin tulet löydetyksi verkossa.

Optimoi sisältöä asiakkaitasi, ei hakukoneita, varten

Vaikka hakukoneet ovat suuressa roolissa nykypäivänä, ovat lukijat vielä isommassa. Sisältöä tulee tuottaa ihminen edellä.

Sisällön tuottaminen sitä kuluttavalle henkilölle lähtee henkilön tilanteen ymmärtämisestä: mitä hän etsii, toivoo ja haluaa sisällöltä? Onko hän kiinnostunut infopaketista, kaipaako hän vertaistukea tai huolto-ohjeita vai etsiskeleekö hän aivan jotain muuta? Apua ja tukea oman kohdeyleisön ymmärtämiseen voi löytää esimerkiksi yleisistä trendeistä ja yleisöstä tehdyistä havainnoista. 

Trendit ja subjektiivisesti tehdyt havainnot eivät kuitenkaan usein riitä, minkä vuoksi on erityisen tärkeää kerätä dataa asiakaskunnasta.

Avainsana-analyysi on etenkin tekstimuotoisen sisällön optimointiin erinomainen työkalu. Sen avulla saat selville ne sanat ja lausekkeet, joilla ihmiset ovat päätyneet verkkosivuillesi ja joilla sivustosi tulisi näkyä Googlessa. Ne ovat samanaikaisesti myös sanoja ja lausekkeita, joita sinun kannattaa hyödyntää kirjoittaessa.

Dataa on suositeltavaa kerätä myös sivuston vierailijoista. Tähän tarkoitukseen voi käyttää esimerkiksi Google Analyticsia. Analytics kerää tietoa vierailijoista ja raportoi selkeästi, miten ihmiset käyttäytyvät verkkosivullasi, mitä kautta he ovat sinne tulleet ja mitkä ovat verkkosivustosi suosituimmat sivut. Google Analytics antaa siis osviittaa, minkälainen sisältöä toimii parhaiten ja kerää eniten kävijöitä – ja missä sivuissa olisi parantamisen varaa.

Kun pohjatyö on tehty, voit siirtyä itse sisällön tuottamiseen ja sen optimointiin. Sisällön optimointiin vaikuttaa luonnollisesti se, minkä muotoinen sisältö on kyseessä. Vinkit eri sisältömuotojen optimointiin löydät ylempää. Sisällön optimointi voi joskus tuntua työläältä, mutta se on vaivan arvoista. Optimoitu sisältö johtaa parempaan käyttökokemukseen ja maksaa itsensä takaisin. Aika usein hakukoneoptimointi onkin sisällön optimointia

Hyvän sisällön peruspilarit: SEO, luettavuus, tone of voice, jatkuvuus ja erottuvuus

Hakukoneoptimointi, luettavuus, äänensävy, jatkuvuus ja erottuvuus ovat hyvän sisällön viisi peruspilaria. 

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnissa on kyse siitä, että Googlen on helppo löytää ja indeksoida sisältösi. Tämä tarkoittaa oikeiden avainsanojen käyttöä, kuviin tietojen lisäämistä ja artikkelien rakentamista siten, että ihmiset ja hakukoneet ymmärtävät sen.

Luettavuus

Luettavuudella viitataan siihen, että sisältösi on helppo lukea ja ymmärtää. Käytännössä tämä tarkoittaa lyhyitä lauseita, selkeää kieltä sekä tekstin jakamista otsikoilla ja väliotsikoilla.

Tone of voice

Äänensävy eli tone of voice tarkoittaa sitä, miltä kuulostat kirjoittaessasi. Oletko ystävällinen vai virallinen? Humoristinen vai vakava? Tone of voice tulee mukauttaa yleisön ja aiheen mukaisesti – yrityksen äänensävyn pitää myös pysyä tunnistettavana, oli viestintäkanava mikä hyvänsä.

Jatkuvuus

Nimensä mukaisesti jatkuvuudella tarkoitetaan, että sisältösi on yhdenmukaista kaikissa käyttämissäsi kanavissa. Käytä siis samaa tyyliohjetta kaikissa artikkeleissa ja samaa logoa kaikilla alustoilla; näin varmistat jatkuvuuden. 

Erottuvuus

Kaikessa yksinkertaisuudessaan erottuvuudella on kyse siitä, että sisältösi erottuu muista. Sinulla on ainutlaatuinen näkökulma, käytät omaa visuaalista materiaalia ja kerrot tarinoita, jotka saavat aikaan reaktion vastaanottajassa.

Nykyisen sisällön kehitys

Internet on kulkenut pitkän matkan 1990-luvun alussa tapahtuneen perustamisensa jälkeen. Siitä on tullut olennainen osa elämäämme, ja se tarjoaa meille tietoa, viihdettä ja yhteyksiä. 

Alkuaikoina suurin osa nettisisällöstä oli tekstipohjaista eikä verkkosivuilta löytynyt juuri mitään koristeellisuuksia, responsiivisuudesta puhumattakaan. Pääpaino oli tiedon toimittamisessa nopeasti ja tehokkaasti. 

Luonnollisesti internetin kehittyessä myös sisältö kehittyi. Kuvista, videoista ja muista sisältöä monipuolistavista elementeistä tuli olennainen osa verkkosivuja. Tämä teki internetistä visuaalisesti houkuttelevamman ja kiinnostavamman. Se mahdollisti myös monipuolisemman sisällön, kuten uutisartikkelit, opetusohjelmat ja tuotearvostelut.

Sanonta “vain muutos on pysyvää” pitää harvinaisen hyvin paikkansa, kun puhutaan verkosta löytyvän sisällön kehittymisestä. Sosiaalisen median yleistymisen myötä kulutamme enemmän sisältöä kuin koskaan ennen. Sisältö ei tarkoita enää vain tekstiä tai kuvia – sen merkitys on laajentunut kattamaan myös live-videot, podcastit ja suoratoistopalveluiden ohjelmat sekä monet muut mediamuodot.

Sisällön kehitykseen vaikuttavat vahvasti teknologian ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä tietenkin vallalla olevat trendit. Internet-nopeuksien kehityttyä ja laitteiden tehokkuuden kasvettua entistä monipuolisempaa sisältöä voi kuluttaa milloin vain ja missä vain. Vaadimme yhä enemmän mukaansatempaavia ja vaikuttavia kokemuksia verkkosivustoilta ja käyttämiltämme sovelluksilta.

Sisällöntuottajan näkökulmasta jatkuva muutos tarkoittaa sekä mahtavia mahdollisuuksia että ajoittaista päänvaivaa. Sisällön tulisi olla ajankohtaista ja kestää aikaa – yhdistelmä, joka ei ole aivan helpoimmasta päästä.

Tulevaisuutta ajatellen on selvää, että verkkosisältö kehittyy edelleen. Tulee syntymään niin uudenlaista sisältöä kuin uudenlaisia tapoja kuluttaa sitä. Varmaa on vain se, että internet on jatkossakin keskeinen osa elämäämme ja tapaa, jolla kulutamme tietoa ja viihdettä.

Sisällön optimointi on jatkuvaa työtä

Sisällön optimointi on jatkuvaa ja vaatii pitkäjänteisyyttä. Tilanteet muuttuvat ja hakukonesijoitukset elävät – vaikka olisit kivunnut ensimmäiselle sijalle, et välttämättä pysy siellä aina. Toimialasta riippuen, ensimmäisen hakutulossivun paikkaa havittelevia voi olla valtava määrä. Huippusisällön tuottamisen ja kärkisijojen saavuttamisen eteen tulee tehdä jatkuvasti töitä. 

Mutta mitä jatkuva optimointi oikeastaan on? Yhtäältä se on samojen asioiden toistamista, toisaalta uuden luomista.

Esimerkiksi avainsana-analyysin tekeminen säännöllisin väliajoin on hyvä idea. Siten pysyt ajan tasalla: onko hakutermien suosittuudessa tapahtunut muutoksia, ovatko kilpailijat vaihtaneet käyttämiään avainsanoja ja millä hakutermeillä ihmiset nykyään päätyvät sivustollesi? 

Kun muutokset havaitaan ajoissa, voidaan niihin reagoida ja muokata jo olemassa olevaa sisältöä vastaamaan nykytilannetta. Uutta sisältöä tulee luoda sivustolle huomioiden niin senhetkiset tulokset kuin sivuston tavoitteet.

Avainsana-analyysin lisäksi myös tekninen analyysi kannattaa toistaa sopivin aikavälein. Jos aiemman analyysin seurauksena sivuston tekniseen toteutukseen on tehty muutoksia, uudella teknisellä analyysillä voidaan selvittää saatu hyöty. Lisäksi pystytään tsekkaamaan, onko vielä jotain viilattavaa ja mitä toimia jatkossa tulisi tehdä.

Konkreettisen toimenpiteiden tasolla sisällön jatkuva optimointi tarkoittaa muun muassa seuraavaa:

Uuden sisällön luomiseen kannattaa ehdottomasti ottaa strateginen lähestymistapa. Työkaluna tähän voi käyttää esimerkiksi sisältökalenteria; sen avulla tiedät, mitä julkaista, milloin ja missä kanavassa. Sisällöntuotannossa säännöllisyys on avainasemassa: säännöllinen ja laadukas sisältö auttaa sijoittumaan paremmin Google-hauissa.

 

Tarvitsetko apua sisällöntuotannon kanssa? Sisällöntuotannon ammattilaisemme auttavat mielellään. Meiltä luonnistuu niin lyhyemmät julkaisut kuin isommatkin kokonaisuudet. Ota yhteyttä myyjiimme!

Tutustu myös blogijulkaisuihimme hakukoneoptimoinnista