Miten voit optimoida verkkosivusi hakukonenäkyvyyttä varten teknisen analyysin avulla?

Tekninen hakukoneoptimointi on olennainen osa kattavaa hakustrategiaa. Ja hyvästä syystä – mikäli sivustosi tekninen puoli on kunnossa, sitä helpompi Googlen ja muiden hakukoneiden on löytää ja käydä sivustosi läpi ja ymmärtää sisältösi.

Mitä on tekninen SEO?

Teknisen analyysin merkitystä hakukoneoptimoinnissa (SEO) aliarvioidaan usein tai se jätetään kokonaan huomiotta. Oikein käytettynä tekninen hakukoneoptimointi voi kuitenkin olla ratkaisevassa asemassa verkkosivuston sijoittumisen parantamisessa hakukoneiden tulossivuilla (SERP). Google hakukoneiden toiminta pohjautuu sivustojen läpikäyntiin, indeksointiin ja sivustojen sijoitukseen niiden tietojen ja toiminnan pohjalta. Tekninen hakukoneoptimointi omalta osaltaan voi johtaa parempiin sijoituksiin ja paremman hakukonenäkyvyyden kautta kävijäliikenteen lisääntymiseen.

Hakukoneoptimoinnissa on monia eri tekijöitä, kuten avainsanatutkimus, linkkien rakentaminen ja sisällön luominen. Jos verkkosivustosi tekninen perusta ei kuitenkaan ole kunnossa, millään näistä muista toimista ei ole suurta merkitystä. Tekninen hakukoneoptimoinnin avulla varmistetaan, että verkkosivustosi on teknisesti kunnossa, jotta muut hakukoneoptimointipyrkimyksesi voivat vaikuttaa mahdollisimman paljon.

Teknisellä SEO:lla tarkoitetaan jatkuvia toimenpiteitä, joilla verkkosivusto optimoidaan hakukoneiden indeksointia varten. Näillä toimenpiteillä pyritään siihen, että hakukoneet löytävät ja ymmärtävät sivustosi helposti. Tähän sisältyy verkkosivuston arkkitehtuurin, URL-osoitteiden, tunnisteiden ja muiden elementtien optimointi, jotka vaikuttavat siihen, miten hyvin hakukoneet voivat indeksoida sivustosi.

Joitakin yleisiä teknisen SEO:n ongelmia ovat rikkinäiset linkit, päällekkäinen sisältö, 404-virheet, sivuston nopeusongelmat, sivuston mobiililaiteisiin skaalautumiseen liittyvät ongelmat ja indeksointivirheet. Näiden ongelmien korjaaminen voi olla monimutkaista ja aikaa vievää, mutta se kannattaa.

Tekninen hakukoneoptimointi kattaa myös sivun sisäiset optimointitoimet, kuten metakuvaukset, otsikkotagit ja niin edelleen – periaatteessa kaiken, mikä vaikuttaa siihen, miten hyvin verkkosivustosi näkyy SERP:ssä.

Miksi teknisellä SEO:lla on merkitystä?

Google suosii hakukonenäkyvyydessä responsiivisia sivustoja, jotka se luokittelee turvallisiksi, ja joissa sivulatautumiset ovat kyllin nopeat. Vuodesta 2014 lähtien Google on ilmoittanut hakukonetuloksissa suosivansa HTTPS suojattuja sivustoja. Näillä sivustoilla on käytössään SSL sertifikaatti (Secure Sockets Layer).

Suurimmalla osalla sivustoista pääosa sivuston kävijöistä vierailee sivustolla mobiililaitteella, kuten omalla puhelimellaan. Google tukee tätä “mobile first” periaatteellaan, jossa responsiiviset, mobiililaitteille skaalautuvat sivustot, nousevat paremmille sijoituksille hakutuloksissa kuin sivustot, jotka toimivat vain desktop -laitekannalla. Responsiivinen sivusto tarjoaa kävijöille samanlaisen käyttökokemuksen sivuston skaalautuessa käytettäväksi niin mobiili- kuin desktop-laitteella. Hakukonenäkyvyydessä oleellisena tekijänä on myös sivuston latausnopeus. Google suosii tuloksissaan sivustoja, joissa sivut latautuvat kyllin nopeasti.

Nämä Google suosimat näkökulmat sivustojen käyttäjänäkin ymmärrät varmasti. Harva sivuston vierailija jää odottelemaan kovin pitkäksi aikaa sivuston latautumista. Hitaasti latautuva sivusto johtaa usein välittömään poistumiseen, mikä osaltaan voi johtaa turhautumiseen saatuihin hakutuloksiin.

Luottamus hakukoneen antamiin hakutuloksiin laskisi, jos Google tarjoaisi hakutuloksissa hitaasti latautuvia sivustoja, jotka eivät toimisi puhelimellasi, etkä uskaltaisi käyttää tietoturvariskin vuoksi sivustolla jatkaa selailua saatika antaa ainakaan tietojasi mihinkään sivuston lomakkeista.

Näiden Googlen suosimien näkökulmien lisäksi on myös useita muita syitä, miksi teknisen SEO:n tulisi olla keskeinen osa yleistä hakustrategiaasi:

  • Paremmat sijoitukset: Parantamalla verkkosivustosi teknistä kuntoa voit parantaa mahdollisuuksiasi sijoittua korkeammalle SERP-listauksessa.
  • Lisääntynyt kävijäliikenne: Jos hakukoneiden on helppo indeksoida sivustosi, se näkyy todennäköisemmin myös osaltaan parempina sijoituksina SERP-luetteloissa. Tämä voi lisätä orgaanisen haun kautta tulevaa liikennettä.
  • Parempi käyttäjäkokemus: Hakukoneiden on helpompi ymmärtää hyvin optimoitua verkkosivustoa. Sivuston jatkuva tekninen kehitys helpottaa käyttäjien sivustovierailuja, mikä voi johtaa parempaan sitoutumiseen ja konversioihin.
  • Pienemmät kustannukset: Teknisten SEO-ongelmien korjaamiseen tarvittava aika ja työ voivat olla huomattavia, mutta niiden korjaamatta jättäminen voi maksaa vielä enemmän.

Sivukartta ja looginen sivuston hierarkia

Sivuston hierarkia on merkittävässä osassa sivujen indeksoitumista hakukoneisiin sekä myös isossa roolissa kävijöiden sivuston vierailun käyttökokemuksessa. Sivuston hierarkia on hyvä pyrkiä pitämään matalana, jolloin syvimmät alisivusi ovat korkeintaan kolmannella tai neljännellä tasolla hierarkian päätasosta. Sivustolle ei kannata rakentaa monimutkaisia sivupolkuja, koska sivuston indeksointi ja sivuston kävijöiden navigointi muuttuu näissä vaikeammaksi.

Loogiset sivupolut
Kun sivuston sisältö jakautuu loogisesti eri osioihin ja sivuston hierarkia on matala, on hakukoneilla ja sivuston vierailijoilla helpompi ymmärtää mihin sivu sijoittuu ja mihin sivuston muihin tietoihin tieto liittyy. Navigoinnissa helpottaa myös sivulla näkyvä murupolku, joka näyttää kävijöille millaista polkua pitkin sivuston pääosiosta pääsee hierarkiaa pitkin kyseiselle sivulle. Murupolku auttaa kävijöitä palaamaan ylempiin pääkategorioihin ja helpottaa sivuston hahmottamista.

Siirtymisiä sivuston sisällä voi helpottaa sisäisillä linkeillä, mutta tuolloin paluu aiempaan osioon tai sivuston aiempaan sivuun voi kävijöille olla vaikeampaa. Esimerkiksi jos kävijä siirtyy tuotesivulta sisäisellä linkillä koko-oppaaseen tai eri vaihtoehtoja esittelevään tuoteoppaaseen, tulee paluu takaisin alkuperäiseen tuotekategoriaan tai alkuperäiselle tuotesivulle huomioida murupolussa, linkityksissä tai navigaation helpossa löydettävyydessä.

Duplikaattisisältö

Hakukonenäkyvyyteen teknisessa analyysissa kiinnitetään huomiota myös sivuston sisältöön. Esimerkiksi mikäli sivustolla ilmenee päällekkäisestä sisällöstä koostuvia sivuja, jotka hakukone luokittelee duplikaattisivuiksi, tulisi nämä sivut omilla merkinnöillään indeksoida hakukoneelle.

Merkinnällä ”noindex” samansisältöisiin sivuihin ei hakukone indeksoi kyseisiä sivuja, jolloin näiden sisältöä ei huomioida sivuston luokittelussa. Merkintä Canonical osoittaa taas mikä on samansisältöisistä sivuista ns. pääsivu, jos sivusta on hieman eroavia variaatioita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi verkkokaupan tuotesivut. Usein tuotteesta on verkkokaupassa saatavilla eri värejä ja kullakin värivaihtoehdolla on oma tuotesivunsa. Merkintä ”canonical” kertoo, mikä näistä tuotesivuista indeksoitava pääsivu hakukoneelle.

Myös kävijöitä on hyvä ajatella sisältöä tehdessä. Mikäli sama sisältö toistuu sivusta toiseen, ei kävijä viivy pitkään sivustolla. Kävijä voi myös jättää palaamatta sivustolle, jos kokee, että sivuston tarjoama sisältö toistaa sivusta toiseen itseään.

Viisi vinkkiä teknisen analyysin hakukonesijoitusten parantamiseen

1

Tarkista verkkosivustosi latausnopeus ja paranna sitä tarvittaessa.

2

Optimoi verkkosivustosi otsikkotunnisteet ja metakuvaukset.

3

Käytä runsaasti avainsanoja sisältävää ankkuritekstiä, kun linkität sivustosi muille sivuille.

4

Varmista, että verkkosivustosi on helppokäyttöinen sekä hakukoneille että käyttäjille.

5

Julkaise säännöllisesti tuoretta, alkuperäistä sisältöä.

 Tekninen optimointi ja sen hyödyt pähkinänkuoressa

Hakukoneoptimoinnin avulla tärkeät sivunne korostuvat hakukoneessa

Yrityksesi tärkeät sivut korostuvat hakukoneissa

Digizer etsii mahdolliset tekniset viat, jotka voivat vaikuttaa sivustonne näkyvyyteen hakukoneissa

Etsimme ja raportoimme mahdolliset tekniset viat, jotka voivat vaikuttaa sivuston näkyvyyteen hakukoneissa

Hakukoneoptimoinnin avulla kävijöiden on helpompi navigoida sivulta toiselle

Sivustosi kävijöiden on helpompi navigoida sivulta toiselle

Hakukoneoptimoinnin avulla sivustonne nopeutuu, jolloin kuluttajat eivät turhaudu ja poistu sivulta

Sivusto nopeutuu, jolloin kuluttajat eivät turhaudu ja poistu sivulta

Hakukoneoptimoinnissa luodaan

Raportoimme sivuston toiminnallisuudesta mobiililaitteissa

Hakukoneoptimointi selkeyttää sivuston hierarkiaa ja rakennetta

Sivujen hierarkia ja sivuston rakenne selkeytyy

SEO ylläpitää turvallista sivustoa

Verkkosivustoa on turvallisempi käyttää

SEO:n avulla käyttäjäystävällisyys kaiken kaikkiaan paranee ja ihmiset viihtyvät paremmin sivuillanne

Käyttäjäystävällisyys ja sivuston käyttökokemus paranee, jolloin ihmiset viihtyvät paremmin sivustolla

Tarvitsetko apua hakukoneoptimointiin? Meiltä Digizeriltä löytyy syvällistä SEO-osaamista. Ota yhteyttä myyjiimme ja muotoillaan sinun organisaatiollesi sopiva SEO-paketti!

Tutustu myös blogijulkaisuihin hakukoneoptimoinnista