Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Digizer Oy 

Mäkelininkatu 43 

90100 Oulu 

010 320 9125 

moi@digizer.fi

Y-tunnus 2742428-4

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Jaakko Heikkinen 

jaakko.heikkinen (@) digizer.fi 

050 3039091 

 

Rekisterin nimi 

Digizerin asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Rekisterin tarkoitus 

Käytämme rekisteriä asiakassuhteen hoitamiseen, viestintään, asiakaspalveluun, sähköpostimarkkinointiin ja myyntikontaktointiin sekä henkilötietolain mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn asiantuntijapalveluihin liittyviin tarkoituksiin. 

Tarkoituksena on palvella sivustomme vierailijoita entistä paremmin. Pystymme tietojen  avulla kohdentamaan markkinointimme juuri sinua kiinnostaviin aihepiireihin.

Sinulla on oikeus kieltää itseäsi koskevien tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin.

 

Mitä henkilötietoja keräämme?

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yritys ja asema
 • Yrityksen osoitetiedot
 • Laskutusta varten tarvittavat tiedot
 • Markkinoinnin suostumukset ja kiellot

 

Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Keräämme asiakkaisiimme ja potentiaalisiin asiakkaisiin liittyviä henkilötietoja ensisijaisesti henkilöltä itseltään. Keräämme tietoa myös verkkosivustomme käyttöön liittyen Google Analytics -palvelulla ja muiden vastaavien analytiikkapalvelujen avulla. Lisäksi käytämme seurantakoodeja ja mainosjärjestelmiä sisältöjen ja mainonnan kohdentamiseksi ja niiden tehokkuuden mittaamiseksi (esim. Google Ads, Meta, LinkedIn).

Asiakassuhteen aikana syntyy ja kerätään myös tietoa joistakin yksityishenkilöistä. Uusasiakashankinnassa tietoja potentiaalisista asiakkaista saadaan myös tapahtumista, seminaareista ja prospektoimalla esim. yritysten kotisivuilta, LinkedIniä tai myyntiliidipalveluja käyttämällä (esim. Leadfeeder). Saatamme kerätä asiakkaita koskevia tietoja myös julkisista lähteistä tai rekistereistä, kuten sosiaalisen median kanavista.

 

Siirretäänkö tai luovutetaanko tietojasi?

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa valikoidusti yhteistyökumppaneillemme, jos esim. ulkoistamme puhelimitse tapahtuvan myyntikontaktoinnin. Tietojen omistajuus säilyy aina rekisterinpitäjällä, eikä rekisteriä myydä ulkopuolisille.

 

Siirretäänkö tietojasi EU:n ulkopuolelle?

Käytämme henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Hyödynnämme markkinoinnissa Google Analyticsia ja Active Campaignia, jotka voivat siirtää tietoa ETA-alueen ulkopuolelle. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. 

 

Miten tietosi turvataan?

Henkilötietoja säilytetään sähköisessä muodossa ja tiedot on suojattu alan yleisten standardien mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on rajattu käyttöoikeuksin. Käsittelemme tietoja luottamuksellisina emmekä käytä tai luovuta tietoja muulla tavalla kuin mitä tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. 

 

Miten käytämme evästeitä?

Eväste (toiselta nimeltään “cookie”) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään mm. käyttäjän tietojen säilyttämiseen tämän liikkuessa sivustolla. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Käytämme evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • verkkosivuston kehittäminen kävijätiedon perusteella 
 • mainonnan tulosseuranta 
 • mainonnan kohdistaminen 
 • palvelun toteuttamiseksi

Evästeiden avulla voidaan sivustolla vierailijasta kerätä mm. käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut ja niillä vietetty aika, selaintyyppi, päätelaitteen käyttöjärjestelmä, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut sivustolle sekä miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut sivustolle.

 

Millaisia oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja organisaatiolla sinusta on ja mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käsitellään. Voit pyytää virheellisten ja puutteellisten henkilötietojesi korjaamista tai poistamista. Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Sinulla on myös oikeus siirtää tietosi toiselle organisaatiolle ja olla joutumatta perusteetta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Oikeuksia koskevat pyynnöt

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen. Meidän tulee samalla käyttää kohtuulliset keinot henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse: info (@) digizer.fi. Vastaamme sinulle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Tietojen antamisen pakollisuus

Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Puutteelliset tiedot voivat kuitenkin vaikuttaa siihen, miten voimme käsitellä asiaasi. Asiakassuhteessa tietojen antaminen on joltain osin pakollista, jotta pystymme varmistamaan että yritysasiakkaidemme puolesta sopimuksia solmivat henkilöt ovat siihen toimivaltaisia ja kelpoisia. Näin varmistamme, että pystymme täyttämään sopimusvelvoitteemme ja toisaalta varmistamaan, että omat oikeutemme täyttyvät. Työsuhteessa tarvitsemme myös henkilötietoja siltä osin, että voimme täyttää velvoitteemme liittyen työsopimusten täyttämiseen ja lakiin.

 

Päivitetty 24.2.2022