Google-mainonta

Näy hakukoneissa sertifioitujen asiantuntijoiden avulla! Hakukonemainontaa voidaan pitää monen yrityksen tärkeimpänä digitaalisen markkinoinnin kanavana, sillä hakukoneilla on suuri rooli nykyaikaisessa ostoprosessissa.

Yleisimmin käytetty hakukone on Google. Google-mainonta mahdollistaa muun muassa viiveettömän näkyvyyden hakutulosten seassa sekä mainonnan Googlen partnerisivustoilla.

Mitä on Googlen hakusanamainonta?

Perinteisessä hakusanamainonnassa mainokset näkyvät hakutulosten seassa orgaanisten hakutulosten edellä ja niiden jälkeen. Hakusanamainonta tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, jotka etsivät palveluntarjoajaa aktiivisesti.

Mainonnan kriteereitä, kuten esimerkiksi haluttuja avainsanoja, voidaan mukauttaa todella tarkasti ja kohdentaa mainonta juuri oikeanlaisille hauille. Mainonnalle voidaan asettaa myös erilaisia tavoitteita, kuten verkkosivulle johtavan liikenteen maksimointi tai mainosten kautta saatava liikevaihto.

Meillä on erittäin vahva osaaminen Google-mainonnan toteuttamisesta sen eri muodoissa!

Puhelin, jossa näkyy Google Ads -logo

Olemme Google Partner – todistetusti tehokasta hakusanamainontaa

Google Partneriksi pääsemisen ehdot tiukentuvat jatkuvasti. Uusien toimistojen tulee läpäistä entistä tiukempi seula. Digizerin toteuttaman Google-mainonnan kasvu ja tehokkuus ovat olleet koko ajan tiukentuneiden kriteerien tasolla.

Google Partner

Mitä on Google Shopping?

Google Shopping -mainonta mahdollistaa tuotekorttien näyttämisen hakutulosten seassa. Shopping-mainonnan avulla verkkokaupan tuotteet saadaan näkymään niille potentiaalisille asiakkaille, jotka etsivät kyseisen aihepiirin tuotteita.

Google Shopping -mainos sisältää tuotteen nimen, kuvan ja hinnan. Tällaisilla mainoksilla etenkin verkkokaupat voivat toteuttaa enemmän huomiota herättävää mainontaa.

Mitä on Googlen uudelleenmarkkinointi?

Uudelleenmarkkinoinnin avulla voit tavoittaa ne henkilöt, jotka ovat jo vierailleet verkkosivullasi ja ovat kiinnostuneita tuotteistasi.

Miksi valita Digizer yhteistyökumppaniksi Google-mainontaan?

Google-mainonta edellyttää jonkin verran toimialatuntemusta ja ennen kaikkea monipuolista Google Ads -osaamista, jotta mainonnan teho ja sijoitetun pääoman tuotto saadaan maksimoitua.

Olemme olleet kehittämässä asiakkaidemme Google-mainonnan tilejä useilla eri toimialoilla niin B2B- kuin B2C-sektoreilla. Tehokkaimman mainosmuodon valinta riippuu monesta asiasta, kuten budjetista ja mainonnan tavoitteista.

Osaaminen

Tarjoamme mielellämme monipuolisen hakukonemainonnan osaamisemme käyttöönne ja autamme parhaan mainosmuodon valinnassa.

Tulokset

Toimintamme keskiössä ovat mitattavuus ja tulosten tekeminen.

Seuranta

Seuraamme aktiivisesti analytiikkaa sekä sieltä haluttuja mittareita, kuten konversiomääriä ja -arvoja.

Tavoitteet

Mukautamme toimintaamme asiakkaiden kanssa asetettujen tavoitteiden mukaan

Tuotto

Pyrimme jatkuvasti parantamaan mainonnan tuottoa aktiivisella mainonnan optimoinnilla.

Raportointi

Dataan perustuva raportointi on meillä jokapäiväisessä käytössä, ja sopivasta raportointitavasta voimme sopia yhdessä.

Kohtaaminen

Avaamme tuloksia ja suunnittelemme tulevaa mielellämme myös kasvotusten.