Google-mainonta

Näy hakukoneissa kustannustehokkaasti sertifioitujen asiantuntijoiden avulla! Hakukonemainontaa voidaan pitää monen yrityksen tärkeimpänä digitaalisen markkinoinnin kanavana, sillä hakukoneilla on suuri rooli nykyaikaisessa ostoprosessissa.

Google-mainonta mahdollistaa muun muassa viiveettömän näkyvyyden liiketoiminnalle ja sen kasvattamiselle tärkeiden hakutermien osalta.

Mitä on Googlen hakusanamainonta?

Perinteisessä hakusanamainonnassa mainokset näkyvät orgaanisten hakutulosten edellä ja niiden jälkeen. Hakusanamainonta tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, jotka etsivät palveluntarjoajaa aktiivisesti.

Mainonnan kriteereitä, kuten esimerkiksi haluttuja avainsanoja, voidaan mukauttaa todella tarkasti ja kohdentaa mainonta juuri oikeanlaisille hakutermeille. Mainonnalle voidaan asettaa myös erilaisia tavoitteita, kuten verkkosivulle johtavan liikenteen maksimointi tai mainosten kautta saatava liikevaihto.

Meillä on erittäin vahva osaaminen Google-mainonnan toteuttamisesta sen eri muodoissa!

Puhelin, jossa näkyy Google Ads -logo

Mitä on Google Shopping?

Google Shopping -mainonta mahdollistaa tuotekorttien näyttämisen hakutulosten seassa. Shopping-mainonnan avulla verkkokaupan tuotteet saadaan näkymään niille potentiaalisille asiakkaille, jotka etsivät kyseisen aihepiirin tuotteita.

Google Shopping -mainos sisältää tuotteen nimen, kuvan ja hinnan. Tällaisilla mainoksilla etenkin verkkokaupat voivat toteuttaa enemmän huomiota herättävää mainontaa.

Mitä on Googlen uudelleenmarkkinointi?

Uudelleenmarkkinoinnin avulla voit tavoittaa ne henkilöt, jotka ovat jo vierailleet verkkosivullasi ja ovat kiinnostuneita tuotteistasi.

Olemme Google Partner – todistetusti tehokasta hakusanamainontaa

Valittaessa Google Partner-toimiston, voi Google Ads-mainonnan jättää varmasti hyviin käsiin. Google Partneriksi pääsemisen ehdot tiukentuvat jatkuvasti. Uusien toimistojen tulee läpäistä entistä tiukempi seula. Digizerin toteuttaman Google-mainonnan kasvu ja tehokkuus ovat olleet koko ajan tiukentuneiden kriteerien tasolla ja olemmekin olleet jo vuosia yksi Suomen Google Partner -toimistoista.

Google Partner

Miksi valita Digizer yhteistyökumppaniksi Google-mainontaan?

Google-mainonta edellyttää jonkin verran toimialatuntemusta ja ennen kaikkea monipuolista Google Ads -osaamista, jotta mainonnan tuotto saadaan maksimoitua.

Olemme olleet kehittämässä asiakkaidemme Google-mainonnan tilejä useilla eri toimialoilla niin B2B- kuin B2C -sektoreilla, optimoineet huippuunsa sekä verkkokauppa-myyntiä että liidipohjaista mainontaa. Tehokkaimman mainosmuodon valinta riippuu monesta asiasta, kuten budjetista ja mainonnan tavoitteista.

Digizeriltä löytyy osaamista
Osaaminen

Tarjoamme mielellämme monipuolisen hakukonemainonnan osaamisemme käyttöönne ja autamme parhaan mainosmuodon valinnassa.

Digizerin toiminnan keskiössä ovat mitattavuus ja tulosten tekeminen.
Tulokset

Toimintamme keskiössä ovat mitattavuus ja tulosten tekeminen.

Digizer seuraa aktiivisesti analytiikkaa sekä sieltä haluttuja mittareita
Seuranta

Seuraamme aktiivisesti analytiikkaa sekä sieltä haluttuja mittareita, kuten konversiomääriä ja -arvoja.

Digizer mukauttaa toimintansa asiakkaiden kanssa asetettujen tavoitteiden mukaan
Tavoitteet

Mukautamme toimintaamme asiakkaiden kanssa asetettujen tavoitteiden mukaan

Digizer pyrkii jatkuvasti parantamaan mainonnan tuottoa aktiivisella mainonnan optimoinnilla.
Tuotto

Pyrimme jatkuvasti parantamaan mainonnan tuottoa aktiivisella mainonnan optimoinnilla.

Dataan perustuva raportointi on Digizerillä jokapäiväisessä käytössä
Raportointi

Dataan perustuva raportointi on meillä jokapäiväisessä käytössä, ja sopivasta raportointitavasta ja -tiheydestä voimme sopia yhdessä.