Google-mainonta

Näy hakukoneissa kustannustehokkaasti sertifioitujen asiantuntijoiden avulla! Hakukonemainontaa voidaan pitää monen yrityksen tärkeimpänä digitaalisen markkinoinnin kanavana, sillä hakukoneilla on suuri rooli nykyaikaisessa ostoprosessissa.

Google Ads -mainonta mahdollistaa viiveettömän näkyvyyden liiketoiminnalle ja sen kasvattamiselle tärkeiden hakutermien osalta.

Mitä on Googlen hakusanamainonta?

Perinteisessä hakusanamainonnassa mainokset näkyvät orgaanisten hakutulosten edellä ja niiden jälkeen. Hakusanamainonta tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, jotka etsivät palveluntarjoajaa aktiivisesti.

Mainonnan kriteereitä, kuten haluttuja avainsanoja, voidaan mukauttaa todella tarkasti ja kohdentaa mainonta juuri oikeanlaisille hakutermeille. Mainonnalle voidaan asettaa myös erilaisia tavoitteita. Näitä voivat olla esim. verkkosivulle johtavan liikenteen maksimointi tai mainosten kautta saatava liikevaihto.

 

Puhelin, jossa näkyy Google Ads -logo

Mitä on Google Shopping?

Google Shopping -mainonta mahdollistaa tuotekorttien näyttämisen hakutulosten seassa. Shopping-mainonnan avulla verkkokaupan tuotteet saadaan näkymään niille potentiaalisille asiakkaille, jotka etsivät kyseisen aihepiirin tuotteita.

Google Shopping -mainos sisältää tuotteen nimen, kuvan ja hinnan. Tällaisilla mainoksilla etenkin verkkokaupat voivat toteuttaa enemmän huomiota herättävää mainontaa. Ne avaavat verkkokaupoille paljon mahdollisuuksia herättää kiinnostusta ja lisätä myyntiä. Jotta Shopping -mainonta antaa tuloksia, verkkokaupan tuotetekstien ja tuotekuvien tulee olla kunnossa.

Google tulee korvaamaan Shoppingin uudella kampanjatyypillä Google Performance Max, josta voit lukea lisää blogistamme.

Mitä on Googlen uudelleenmarkkinointi?

Uudelleenmarkkinoinnin avulla voit tavoittaa ne henkilöt, jotka ovat jo vierailleet verkkosivullasi ja ovat kiinnostuneita tuotteistasi. Uudelleenmarkkinointi eli retargeting tai remarketing tuo tehokkaasti uusia asiakkaita. Retargeting-mainos voi olla esim. kuvamainos, joka herättää sivullasi vierailleen mielenkiinnon ja houkuttaa klikkaamaan mainosta.

 

Mitä on Googlen display -mainonta? 

Googlen display -mainonta eli bannerimainonta tarkoittaa mainoksia, joita Google tarjoaa mainosverkoston kautta. Mainokset näkyvät kuvamainoksina verkostoon kuuluvilla verkkosivuilla. Display-mainonta on tehokasta, kun halutaan tehdä brändimainontaa tai kohdistaa mainoksia jo verkkosivuillasi vierailleille. 

 

Olemme Google Partner – todistetusti tehokasta hakusanamainontaa

Valitessasi Google Partner-toimiston, voit jättää Google Ads -mainonnan varmasti hyviin käsiin. Google Partneriksi pääsemisen ehdot tiukentuvat jatkuvasti ja uusien toimistojen tulee läpäistä entistä tiukempi seula. Digizerin toteuttaman Google-mainonnan kasvu ja tehokkuus ovat olleet koko ajan tiukentuneiden kriteerien tasolla ja olemmekin olleet jo vuosia yksi Suomen Google Partner -toimistoista.

Miksi valita Digizer yhteistyökumppaniksi Google-mainontaan?

Google-mainonta edellyttää jonkin verran toimialatuntemusta ja ennen kaikkea monipuolista Google Ads -osaamista, jotta mainonnan tuotto saadaan maksimoitua.

Olemme olleet kehittämässä asiakkaidemme Google-mainonnan tilejä useilla eri toimialoilla niin B2B- kuin B2C -sektoreilla, optimoineet huippuunsa sekä verkkokauppamyyntiä että liidipohjaista mainontaa. Tehokkaimman mainosmuodon valinta riippuu monesta asiasta, kuten budjetista ja mainonnan tavoitteista.

Digizeriltä löytyy osaamista
Osaaminen

Tarjoamme monipuolisen hakukonemainonnan osaamisemme yrityksesi käyttöön ja autamme parhaan mainosmuodon valinnassa.

Digizerin toiminnan keskiössä ovat mitattavuus ja tulosten tekeminen.
Tulokset

Toimintamme keskiössä ovat mitattavuus ja tulosten tekeminen.

Digizer seuraa aktiivisesti analytiikkaa sekä sieltä haluttuja mittareita
Seuranta

Seuraamme aktiivisesti analytiikkaa sekä sieltä haluttuja mittareita, kuten konversiomääriä ja -arvoja.

Digizer mukauttaa toimintansa asiakkaiden kanssa asetettujen tavoitteiden mukaan
Tavoitteet

Mukautamme toimintaamme asiakkaiden kanssa asetettujen tavoitteiden mukaan.

Digizer pyrkii jatkuvasti parantamaan mainonnan tuottoa aktiivisella mainonnan optimoinnilla.
Tuotto

Pyrimme jatkuvasti parantamaan mainonnan tuottoa aktiivisella mainonnan optimoinnilla.

Dataan perustuva raportointi on Digizerillä jokapäiväisessä käytössä
Raportointi

Dataan perustuva raportointi on meillä jokapäiväisessä käytössä, ja sopivasta raportointitavasta ja -tiheydestä voimme sopia yhdessä.

Tutustu myös blogijulkaisuihimme hakukonemainonnasta