Google-mainonta

Näy hakukoneissa kustannustehokkaasti sertifioitujen asiantuntijoiden avulla! Google Ads -mainonta mahdollistaa viiveettömän näkyvyyden liiketoiminnalle ja sen kasvattamiselle tärkeiden hakutermien osalta.

Hakukonemainontaa voidaan pitää monen yrityksen tärkeimpänä digitaalisen markkinoinnin kanavana, sillä hakukoneilla on suuri rooli nykyaikaisessa ostoprosessissa. Sen avulla tavoitat mittavan määrän potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat jo edenneet ostopolullaan tai vierailleet organisaatiosi verkkosivulla. Hakukonemainonta ja hakukoneoptimointi muodostavat tehokkaan yhdistelmän, jolla käännät myyntisi kasvuun ja teet tulosta.

Mitä on Googlen hakusanamainonta?

Perinteisessä Googlen hakusanamainonnassa mainokset näkyvät orgaanisten hakutulosten edellä ja niiden jälkeen eli parhailla sijainneilla. Hakusanamainonta tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, jotka etsivät palveluntarjoajaa aktiivisesti. Potentiaaliset asiakkaat ovat siis jo edenneet ostopolullaan, jolloin konvertoituminen on todennäköisempää.

Mainonnan kriteereitä, kuten haluttuja avainsanoja, voidaan mukauttaa todella tarkasti ja kohdentaa mainonta juuri oikeanlaisille hakutermeille. Mainonnalle voidaan asettaa myös erilaisia tavoitteita, kuten verkkosivulle johtavan liikenteen maksimointi tai mainosten kautta saatava liikevaihto. Tehokkaasti kohdentamalla ja asetuksia mukauttamalla Google-mainonnasta saa irti maksimaalisen hyödyn.

Puhelin, jossa näkyy Google Ads -logo

Mitä on Google Shopping?

Google Shopping -mainonta mahdollistaa tuotekorttien näyttämisen hakutulosten seassa. Shopping-mainonnan avulla verkkokaupan tuotteet saadaan näkymään niille potentiaalisille asiakkaille, jotka etsivät kyseisen aihepiirin tuotteita.

Google Shopping -mainos sisältää tuotteen nimen, kuvan ja hinnan. Tällaisilla mainoksilla etenkin verkkokaupat voivat toteuttaa paremmin huomiota herättävää mainontaa ja sisällyttää mainoksiinsa enemmän informaatiota. Shopping-mainokset avaavat verkkokaupoille paljon mahdollisuuksia herättää kiinnostusta ja lisätä myyntiä. Jotta Shopping -mainonta tuottaa tulosta, verkkokaupan tuotetekstien ja tuotekuvien tulee olla kunnossa.

 

Mitä ovat Performance Max -kampanjat?

Performance Max eli Maksimitulokset on Googlen uusi kampanjamuoto, joka lupaa entistä parempia tuloksia. Performance Max hyödyntää automatisointia ja dataa sekä mahdollistaa kuvamuotoisen mainonnan aiempaa helpommin Googlen kanavissa. 

Performance Max eli PMax tuo mainostajalle helpotusta sekä useita hyötyjä. Mainostaja antaa Googlelle mainosten elementit ja mukauttaa asetukset. Googlen algoritmit tehostavat mainontaa, ja mainokset näkyvät parhaimmilla paikoilla. Performance Maxia hyödyntämällä konvertoituvien asiakkaiden määrä lisääntyy, mainonnasta saatava hyöty kasvaa ja tulosta syntyy.

Mitä on Googlen uudelleenmarkkinointi?

Uudelleenmarkkinointi eli retargeting tai remarketing on Google-mainonnan ominaisuus, jolla voit tehostaa mainontaa entisestään. Sen avulla voit tavoittaa ne henkilöt, jotka ovat jo vierailleet verkkosivullasi ja ovat kiinnostuneita tuotteistasi. Uudelleenmarkkinointi tuo tehokkaasti uusia asiakkaita, jotka myös konvertoituvat todennäköisemmin. Retargeting-mainos voi olla esimerkiksi kuvamainos, joka herättää sivullasi vierailleen mielenkiinnon ja houkuttaa klikkaamaan mainosta.

 

Mitä on Googlen display -mainonta? 

Googlen display -mainonta eli bannerimainonta tarkoittaa mainoksia, joita Google tarjoaa mainosverkoston kautta. Mainokset näkyvät kuvamainoksina verkostoon kuuluvilla verkkosivuilla. Display-mainonta on tehokasta, kun halutaan tehdä brändimainontaa tai kohdistaa mainoksia jo verkkosivuillasi vierailleille. 

Olemme Google Partner – todistetusti tehokasta hakusanamainontaa

Valitessasi Google Partner-toimiston, voit jättää Google Ads -mainonnan varmasti hyviin käsiin. Google Partneriksi pääsemisen ehdot tiukentuvat jatkuvasti ja uusien toimistojen tulee läpäistä entistä tiukempi seula. Digizerin toteuttaman Google-mainonnan kasvu ja tehokkuus ovat olleet koko ajan tiukentuneiden kriteerien tasolla ja olemmekin olleet jo vuosia yksi Suomen Google Partner -toimistoista.

Miksi valita Digizer yhteistyökumppaniksi Google-mainontaan?

Google-mainonta edellyttää jonkin verran toimialatuntemusta ja ennen kaikkea monipuolista Google Ads -osaamista, jotta mainonnan tuotto saadaan maksimoitua.

Olemme olleet kehittämässä asiakkaidemme Google-mainonnan tilejä useilla eri toimialoilla niin B2B- kuin B2C -sektoreilla, optimoineet huippuunsa sekä verkkokauppamyyntiä että liidipohjaista mainontaa. Tehokkaimman mainosmuodon valinta riippuu monesta asiasta, kuten budjetista ja mainonnan tavoitteista.

Digizeriltä löytyy osaamista
Osaaminen

Tarjoamme monipuolisen hakukonemainonnan osaamisemme yrityksesi käyttöön ja autamme parhaan mainosmuodon valinnassa.

Digizerin toiminnan keskiössä ovat mitattavuus ja tulosten tekeminen.
Tulokset

Toimintamme keskiössä ovat mitattavuus ja tulosten tekeminen.

Digizer seuraa aktiivisesti analytiikkaa sekä sieltä haluttuja mittareita
Seuranta

Seuraamme aktiivisesti analytiikkaa sekä sieltä haluttuja mittareita, kuten konversiomääriä ja -arvoja.

Digizer mukauttaa toimintansa asiakkaiden kanssa asetettujen tavoitteiden mukaan
Tavoitteet

Mukautamme toimintaamme asiakkaiden kanssa asetettujen tavoitteiden mukaan.

Digizer pyrkii jatkuvasti parantamaan mainonnan tuottoa aktiivisella mainonnan optimoinnilla.
Tuotto

Pyrimme jatkuvasti parantamaan mainonnan tuottoa aktiivisella mainonnan optimoinnilla.

Dataan perustuva raportointi on Digizerillä jokapäiväisessä käytössä
Raportointi

Dataan perustuva raportointi on meillä jokapäiväisessä käytössä, ja sopivasta raportointitavasta ja -tiheydestä voimme sopia yhdessä.

 

Kiinnostuitko Google-mainonnasta? Ota yhteyttä myyjiimme, niin lähdetään toteuttamaan yhdessä tuloksellista Google-mainontaa organisaatiollesi!

Tutustu myös blogijulkaisuihimme hakukonemainonnasta