Google Analytics – Analytiikka apuna hakukoneoptimoinnissa

Hakukoneoptimointi ja analytiikka kulkevat käsi kädessä. Google Analytics tarjoaa mittaamattoman arvokasta dataa verkkosivujen toiminnasta!

Google Analytics on Googlen tarjoama palvelu, jolla voi seurata verkkosivuston liikennettä. Toiminta eli tiedon kerääminen perustuu sivustolle lisättävään koodinpätkään. Sivuston käyttäjistä kerätyt tiedot tallentuvat Googlen palvelimelle, ja tietoja pääsee tutkimaan Google Analyticsin avulla.

Google Analytics – mihin analytiikkadataa käytetään

Analytiikkadata on tuiki tärkeää ja sitä käytetään moneen eri tarkoitukseen. Google Analyticsia voikin kuvailla digitaalisen maailman aarreaitaksi: sieltä saatava data tarjoaa arvokasta tietoa verkkosivustoosi liittyen.

Analytics tuottaa erityyppisiä raportteja, ja ne voidaan jakaa neljään pääkategoriaan:

 

1

Keitä ja millaisia vierailijat ovat: kävijöiden demografiset tiedot, mistä päin maailmaa he tulevat, minkälaisella laitteella he selailevat ja mistä aiheista he ovat kiinnostuneet?

2

Mistä he tulevat: löytävätkö vierailijat tiensä verkkosivullesi orgaanisen haun, maksetun mainonnan, sosiaalisen median vai jonkun muun kanavan kautta?

3

Miten he käyttäytyvät sivustollasi: kuinka kauan vierailijat viihtyvät verkkosivuillasi, mikä sivu vetää puoleensa eniten kävijöitä, mikä on poistumisprosentti ja miten vierailijat etenevät sivustollasi? 

4

Syntyykö konversioita: jos olet määrittänyt konversioksi esimerkiksi yhteydenottolomakkeen lähettämisen, voit seurata lähetysten määrää - eli toisin sanoen, tekevätkö kävijät sen, mitä haluat.

Raportit tarjoavat valtavan määrän tietoa, ja jotta datasta saa kaiken irti, sitä pitää osata hyödyntää oikein. Analytiikkadatan avulla voit mm.

  • ymmärtää, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivustosi tai sovelluksesi kanssa
  • havaita sivustoosi liittyviä ongelmia ja pullonkauloja
  • kehittää verkkosivustoasi
  • parantaa markkinointikampanjoitasi

Analytiikan seurannan hyödyt

Kuten analytiikan käyttökohteita, myös sen seurannan hyötyjä on monia. Hyödyt voidaan jakaa karkeasti kahteen pääkategoriaan: parempaa päätöksentekoa ja tehokkaampaa toimintaa.

 

Ihminen tekemässä paremman päätöksen datan pohjalta
Parempaa päätöksentekoa

Selkein analytiikan seurannan hyöty on se, että analytiikan avulla voi tehdä parempia, dataan perustuvia päätöksiä. Seuraamalla tuloksia ja asetettuja mittareita saa sekä kokonaisvaltaisemman käsityksen että syvällisemmän ymmärryksen meneillään olevista asioista. Saatua tietoa vuorostaan voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen ja päätösten tekemiseen. 

Tehokkaampaa toimintaa niin ajallisesti kuin muiden kustannusten osalta
Tehokkaampaa toimintaa

Toinen merkittävä analytiikan seurannasta saatava hyöty on tehostunut toiminta. Tunnistamalla sivustosi ongelmakohdat voit tehdä dataan pohjautuvia muutoksia, jotka esimerkiksi parantavat käyttökokemusta ja jopa lisäävät myyntiä. Datan pohjalta toimimalla arvailu jää pois kuvioista, ja päätöksiä tai muutoksia tehdäkseen tarvitsee käyttää huomattavasti vähemmän resursseja. Google Analyticsin raporteista huomaa ajoissa negatiiviset muutokset, jolloin niihin pystyy reagoimaan ennakoivasti, mikä säästää resursseja.

 

Haluaisitko ymmärtää paremmin, mitä sivustollasi tapahtuu? Meillä Digizerillä on syvällistä osaamista Google Analyticsista sekä muista Googlen palveluista. Ota yhteyttä myyjiimme ja muotoillaan sinun yrityksellesi sopiva paketti!

Tutustu myös blogijulkaisuihimme hakukoneoptimoinnista