Avainsana-analyysillä apua näkyvyyden parantamiseen hakukoneissa

Tässä blogikirjoituksessa avataan, mistä avainsana-analyysissä on kyse ja miten yritykset voivat hyödyntää sitä sivustonsa kehittämisessä.

Avainsana-analyysi on yksi hakukoneoptimoinnin perustyökaluista ja monet alan parissa työskentelevät ovat hyödyntäneet sitä jo vuosia parantamaan asiakkaan sivuston näkyvyyttä hakukoneissa. Monelle verkkokaupan tai -sivuston omistajalle analyysi ei ole kuitenkaan entuudestaan tuttu.

Mikä on avainsana-analyysi?

Alkuun on hyvä avata hieman aihealueen termistöä. Avainsanalla (engl. Keyword) tarkoitetaan hakutermiä, minkä käyttäjä kirjoittaa hakukoneen hakupalkkiin. Hakutermi voi koostua yhdestä tai useammasta sanasta ja se voi olla myös kysymys tai lause.

Avainsana-analyysi on koonti avainsanoista ja niiden pohjalta tehty analyysi nykyisestä hakukonenäkyvyydestä ja toimenpiteistä näkyvyyden parantamiseksi.

Avainsana-analyysin tarkoituksena on siis selvittää yritykselle hyödylliset ja potentiaaliset hakutermit, joilla yrityksen tuotteen tai palvelun on tärkeää näkyä hakutuloksissa. Analyysia varten tutkitaan yrityksen sivuston nykyinen rakenne ja tekstisisältö. Avainsanatutkimus toteutetaan eri työkaluja hyödyntäen ja se pohjautuu hakukoneiden dataan.

Avainsanakartoituksessa listataan yksittäisten avainsanojen lisäksi sanayhdistelmät ja lausekkeet sekä määritetään niiden hakuvolyymit hakukoneessa. Avainsana-analyysin pohjalta kommentoidaan sivuston rakennetta ja käytettävyyttä hakukoneoptimoinnin näkökannalta. Kun oikeat ja sopivat hakusanat ovat tiedossa, voidaan hakukoneoptimointia ja esim. hakukonemainontaa (kuten Google Ads) tehdä entistä tehokkaammin tuloksin.

Yhdistettynä kilpailijavertailuun avainsana-analyysi on tehokas työkalu selvittämään millainen yrityksen näkyvyys on tällä hetkellä hakukoneissa.

Avainsanojen hyödyntäminen

Avainsanoja voidaan hyödyntää muun muassa sivuston hakukoneoptimoinnissa sekä hakusanamainonnassa. Sivuston sisältöön ja rakenteeseen tulisi sisällyttää ensisijaiset avainsanat, joilla tehdään paljon hakuja. Myös erilaisten avainsanayhdistelmien käyttäminen on tärkeää, jotta saadaan lisättyä avainsanojen määrää ja sitä kautta saavutetaan laajempi näkyvyys sivulle hakukoneissa.

Hakukoneet suosivat sivustoja, joiden rakenne on selkeä, jotta hakukone pystyy hahmottamaan paremmin sisällön merkityksen ja aseman. Sivuston rakenne tulee määrittää avainsanojen merkityksen pohjalta eli mitä tärkeämpi avainsana on, sitä korkeammalle se tulee sijoittaa rakenteessa.

Analyysin pohjalta on helppo poimia ne sanat, jotka ovat yritykselle/toimialalle tärkeitä ja joille kertyy suuria hakumääriä. Analyysi helpottaa myös esim. sisällön kirjoittamista (sisältömarkkinointia) ja hakukonemainontaa, koska analyysin pohjalta on jo tiedossa mitä ihmiset hakevat.

Analyysista saadaan hyötyä tähän hetkeen sekä tulevaisuuteen. Analyysiä on helppo päivittää myös tarpeen tullen ja siihen voidaan liittää mukaan kilpailijaseuranta hakusanoille.

Haluatko tietää verkkokauppasi tai -sivustosi näkyvyyden hakukoneissa? Ota yhteyttä ja kerromme lisää!

Blogiemme aiheita