Google Shopping -mainokset avaavat uudet mahdollisuudet verkkokauppiaille

Google Shopping-mainokset avaavat verkkokaupoille mahdollisuuksia tuoda tuotteita esille hakukonemainonnassa myös visuaalisesti.

Google Shopping -mainokset ovat mainoksia, jotka näkyvät Googlen hakutuloksissa. Mainos on tavallaan tuotekortti, jossa on kuva ja hinta, sekä mahdollisesti myös muuta tekstiä. Google odottaa, että mainoksia tehdään tietty määrä ja tämän jälkeen mainokset alkavat näkymään tuloksissa. Teksti- ja shopping -mainokset näkyvät hakutuloksissa yhtä aikaa, eivätkä poissulje toisiaan. Mainosten hinnoittelu toimii samalla tavalla kuin tekstimainoksissa...

Mittarit Google Ads -avainsanojen seuraamiseen hakumainoksissa

Google Ads -kampanjan luomiseen jälkeen alkaa tärkeä työ, eli tulosten analysointi. On hyödyllistä seurata tiettyjä avainsanojen mittareita Google Ads -mainonnassa.

Avainsanojen laatupisteet (Quality Score) Laatupisteet antavat yleisen arvon mainosten laadusta. Jokaiselle laatupisteelle annetaan arvo 1-10, johon vaikuttaa seuraavat tekijät: mainoksen osuvuus (Ad relevance), odotettu klikkausprosentti (Exp. CTR) ja aloitussivun käyttökokemus (Landing page exp.). Mainoksen osuvuus kertoo siitä, kuinka hyvin avainsana vastaa mainoksen sisältöä. Odotettu klikkausprosentti arvioi, kuinka todennäköisesti avainsana johtaa mainosten klikkaukseen ja aloitussivun käyttökokemus...

Google Ads – miten valita sopiva attribuutiomalli?

Google-mainonnassa on tärkeää seurata mainonnasta saatavia tuloksia. Yleisesti verkkokaupoissa seurataan mainoskampanjoiden tuottamaa myyntiä tai muita liidejä, jotka johtavat mahdollisiin konversioihin. Konversioiden seurantaan on useita erilaisia attribuutiomalleja.

Mikä on attribuutiomalli? Attribuutiomalli on jokaisen konversion matka ja tarina. Nykyään ihmiset vertailevat hintoja ja tutustuvat tuotteisiin/palveluihin verkossa, joten konversioreitistä voi muotoutua hyvinkin pitkä ja monimutkainen. Ennen ostoa asiakas saattaa tehdä useita hakuja Googlessa ja olla vuorovaikutuksessa mainostajan monen eri kanavan kanssa. Attribuutiomallin avulla voidaan päättää, kuinka suuri arvo annetaan konversiopolulla oleville mainoksille ja avainsanoille....