Sortter

Digizer tuottaa joka kuukausi merkittävän osan lainavertailupalvelu Sortterin nettisivujen sisällöistä. Laadukas sisältö on ollut hyväksi Sortterille monella eri mittarilla mitattuna.

“Digizerin tekemä jatkuva ja laadukas sisällöntuotanto on yksi meidän SEO:n kulmakivistä”

Alkuvuodesta 2020 lainojen vertailupalvelu Sortter päätti ulkoistaa sisällöntuotannon. Tavoitteena oli koota sisällöntuotantotiimi. Vaatimuksena tiimille oli kolme asiaa: kyky vastata Sortterin laatukriteereihin, toimialasanaston tuntemus ja taito tuottaa laadukasta sisältöä.

Mariia Kukkakorpi vastaa Sortterilla tekstipohjaisen sisällön koordinoinnista. Yksi hänen tärkeimmistä tehtävistään on suunnitella sisältöjä niin, että ne kiinnostavat ja palvelevat lukijaa, mutta tukevat samalla hakukonenäkyvyyttä.

Kukkakorpi toimii myös yhteyshenkilönä Digizeriin päin. Sisällöntuottajat saavat häneltä seuraavan kuun juttuaiheet. Tarvittaessa kirjoittajat voivat pyytää häneltä neuvoja ja tarkennuksia aiheisiin yhteisellä Slack-kanavalla.

Kukkakorpi myös editoi kaikki Digizerin tuottamat tekstit ennen kuin Sortter julkaisee ne nettisivuillaan. Oman työnsarkansa ohessa Kukkakorpi antaa kullanarvoista palautetta Digizerin sisällöntuottajille.

– Mielestäni palautteen antaminen on tärkeää, ja sitä on kiva myös saada. Olen toiminut sisällöntuottajana itsekin, joten haluan jatkaa palautteen antamisen perinnettä, Kukkakorpi kertoo.

Tutustu lisää Digizerin digimarkkinoinnin palveluihin.

Sisällöntuotanto on tärkeä osa Sortterin SEO-työtä

Suurin osa Digizerin tuottamista teksteistä julkaistaan Sortterin blogissa, mutta mukana on myös laskeutumissivuja.

Tekstien aiheet vaihtelevat, mutta keskiössä ovat useimmiten autoilu, remontointi tai lainojen kilpailuttaminen Sortterin palvelussa.

Sortterin ja Digizerin yhteistyössä korostuu sisällöntuotannon tavoitteellisuus. Tekstien täytyy olla paitsi laadukkaita myös palvella aidosti sekä lukijoita että hakukoneita.

Jos sisältöjä ei rakennettaisi hakukoneita silmällä pitäen, panostaminen myyviin, laadukkaisiin teksteihin saattaisi pahimmillaan olla turhaa. Lainojen kilpailutuspalvelua etsivä kuluttaja ei välttämättä löytäisi niitä netin syövereistä.

Nainen tietokoneella
Sisällöntuotanto voi toimiessaan olla erittäin tuottava markkinoinnin keino yrityksille. Jatkuva, hakukoneoptimoitu ja laadukas sisältö parantaa muun muassa yrityksen hakukonenäkyvyyttä ja vahvistaa brändiä.

Sortterin sisältövastaava Mariia Kukkakorpi toimittaa Digizerille juttujen aihealueet ja tavoitteet. Lisäksi lähteet, tekstin luettavuus, title tagit ja metakuvaukset ovat osa tuotettavaa sisältöä.

– Blogiteksteissä pääfokuksena on tukea liiketoimintaamme. Niiden ensisijainen tehtävä on tarjota lisäarvoa sivustolla vieraileville henkilöille, Kukkakorpi sanoo.

Sisällöntuotanto onkin parhaimmillaan loistava markkinoinnin keino yrityksille. Kun sisällöt vastaavat lukijoiden tarpeita, liiketoiminnalla on hyvät mahdollisuudet kasvaa.

Laadukkaiden sisältöjen myötä yrityksen sijoitus hakukoneissa nousee ja brändin tunnettuus kasvaa. Jossain vaiheessa tämä kaikki mitä todennäköisimmin näkyy myös myynnissä.

Sisällöillä on ollut positiivinen vaikutus Sortterille monilla mittareilla mitattuna

Sortter seuraa sisältöjen vaikutusta useilla tunnetuilla mittareilla. Näistä tärkeimpiä ovat:

  • Lukijan viettämä aika yhden artikkelin parissa
  • Lukijan välitön poistuminen verkkosivuilta (Bounce rate)
  • Kävijämäärät
  • Avainsanasijoitukset
  • Lukijoiden tekemät somejaot
  • Hakukonenäkyvyys

Kukkakorven mukaan Sortterin sisältöjen laatu on parantunut jatkuvasti. Lukijat viihtyvät tekstien parissa pidempään kuin ennen.

Lisäksi välitön poistumisprosentti on laskenut aiemmasta, mikä tarkoittaa sitä, että lukija navigoi Sortterin verkkosivuilla tekstistä toiseen, eikä poistu samantien sivuille laskeuduttuaan.

Myös kävijämäärät ovat kasvussa. Orgaaninen, ei maksettu sisältö, on Kukkakorven mukaan yksi tärkeimmistä kanavista Sortter.fi:n kävijöiden tavoittamisessa.

Analytiikka
Sisällöntuotannon laatua kannattaa mitata. Hyviä mittareita ovat esimerkiksi lukijan viettämä aika artikkelin parissa, bounce rate, kävijämäärät ja lukijoiden tekemät somejaot.

Yksi mielenkiintoisimmista laatumittareista on määritettyjen hakusanojen sijoittuminen kilpailijoihin nähden.

Sijoitus määräytyy joka päivä uudestaan muun muassa sen mukaan, millaista sisältöä verkkosivuilla ja miten tekstejä on päivitetty.

Tilastojen valossa Sortterin ja Digizerin yhteistyö näyttääkin kirkkaalta, mutta mitä mieltä sisältövastaava Kukkakorpi itse on?

– Digizerin tekemä jatkuva ja laadukas sisällöntuotanto on yksi meidän SEO:n kulmakivistä. Tekstit ovat laadukkaita ja niiden näkökulmat mielenkiintoisia. Yhteistyö on ollut todella hedelmällistä, ja olemme oikein tyytyväisiä.

Kuukausipalaverit ovat paikka, jossa Sortterin ja Digizerin tiimit vaihtavat kuulumisia. Niistä onkin muodostunut mukava hetki, jossa on sopivasti sekä asiaa että huumoria. Palaverin kohokohtia ovat Kukkakorven timanttiset, kirjoittamiseen liittyvät meemit, jotka hauskuuttavat – tai ainakin piristävät palaverin väkeä.

– Palaverit ovat tärkeitä yhteistyön kannalta: niissä jaamme ajankohtaisia uutisia, päivitämme tietoja uusista tuotteista sekä perehdytämme sisällöntuottajat seuraavan kuun sisältöihin. Vaikka me ostamme palveluita Digizeriltä, pidän tärkeänä, että meidän välillä ei ole hierarkkista suhdetta. On kiva pitää välitön, hyvä ja vuorovaikutteinen suhde Digizeriin päin.

Haluatko sinäkin ulkoistaa sisällöntuotannon osaaville ammattilaisille? Jutellaan lisää!