Mitä kaikkea hakukoneoptimointi on?

Laadukas hakukoneoptimointi auttaa yritystäsi nousemaan jonon kärkeen Googlessa ja tuo monia muitakin hyötyjä. Mitä kaikkea hakukoneoptimointi tarkoittaa Digizerillä ja mikä on esimerkiksi hakukoneoptimoinnin hinta?

Olet todennäköisesti joskus kirjoittanut tietyn hakusanan Googleen etsiäksesi jotakin. Kenties teet niin päivittäin.

Kun ihminen etsii jotakin, hän aloittaa etsintänsä usein hakukoneesta, oli kyseessä sitten Googlen, Bingin tai vaikkapa DuckDuckGo:n käyttäjä. Tilastojen mukaan noin 85 % ihmisistä aloittaa ostosten teon hakukoneesta.

Ne yritykset, jotka löytyvät hakukoneen kärjestä, saavat yleensä asiakkaat puolelleen. Googlen ensimmäinen sivu on tärkeä, sillä vain harva selaa toiselle sivulle. Tärkeintä olisi sijoittua viiden ensimmäisen hakutuloksen joukkoon.

Digizerillä työskentelee sekä digimarkkinoijia että sisällöntuottajia. Digimarkkinoijien vastuulla on muun muassa asiakkaiden tekninen SEO ja sisällöntuottajila hakukoneoptimoitujen sisältöjen kirjoittaminen asiakkaan sivustolle.

Miten sinun yrityksesi tai verkkokauppasi voi nousta Googlen kärkisijoille? Mitä hakukoneoptimointi on pohjimmiltaan ja miten sitä Digizerillä toteutetaan?

Miksi hakukoneoptimointi kannattaa?

Hakukoneoptimoinnin tarkoitus on saada yrityksesi menestymään hakukoneissa. Tällöin kuluttajat löytävät luoksesi ja voivat ostaa sinulta tuotteita tai palveluja.

Jos nettisivuilla ei ole vierailijoita, myöskään tuloksia ei voi syntyä. Siksi sekä sivuston tekninen että sisällöllinen puoli on tärkeä olla hanskassa hakukoneita silmällä pitäen.

Hakukoneoptimoinnin hyödyt pähkinänkuoressa

 • Yritykselle tärkeät nettisivut menestyvät hakukoneissa.
 • Mahdolliset tekniset viat käyvät ilmi ja ne voidaan korjata, jotta näkyvyys hakukoneissa paranee.
 • Sivusto nopeutuu, jolloin kuluttajat eivät turhaudu ja poistu sivulta.
 • Sivusto toimii paremmin myös mobiilissa.
 • Sivujen hierarkia ja sivuston rakenne selkeytyvät.
 • Verkkosivustoa on turvallisempi käyttää.
 • Käyttäjäystävällisyys paranee ja ihmiset viihtyvät pidempään sivuilla.
 • Yrityksen brändi ja uskottavuus kasvavat.

Hakukoneoptimointi on onnistunutta esimerkiksi silloin, jos

 • verkkokauppa tai muu sivusto löytyy niillä hakutermeillä, joilla kuluttaja etsii tuotetta tai palvelua
 • kävijämäärät kasvavat orgaanisesti eli ei-maksetuilla keinoilla
 • kävijät viihtyvät sivustolla pidempään kuin ennen, poistuvat sieltä hitaammin ja lukevat blogitekstiä kauemmin
 • verkkokauppa tai muu sivusto saa enemmän yhteydenottoja hakukoneoptimoinnin toimenpiteiden myötä
 • konversioprosentti kasvaa
 • toimenpiteet kasvattavat verkkokaupan myyntiä.

Hakukoneoptimointi vie aikaa ja tulokset näkyvät vasta pitkäjänteisen työn seurauksena. Vaikka ihmettä ei tapahdukaan yhdessä yössä, hakusanasta ja kilpailutilanteesta riippuen tuloksia voi kuitenkin näkyä jo joidenkin viikkojen kuluessa. Useimmiten kannattaa kuitenkin varautua noin 3–6 kuukauden odotukseen.

Miten hakukoneoptimointia (SEO) tehdään?

Hakukoneoptimoinnin ykköstavoite on parantaa sivustosi tai esimerkiksi verkkokauppasi sijoitusta hakutuloksissa. Jotta tulokset voivat kehittyä, hakukoneoptimoinnin eteen täytyy tehdä työtä.

Usein hakukoneoptimoinnista puhutaan Suomessakin termillä SEO. Termi on lyhenne englannin kielen sanoista Search Engine Optimization eli hakukoneoptimointi.

Hakukoneoptimointi on monipuolinen prosessi erilaisia toimenpiteitä, kuten

 • sivuston analysointia
 • kilpailijoiden ja kilpailevien sivustojen analysointia
 • sivuston sisällön kehittämistä hakukonenäkyvyyden parantamiseksi
 • sivuston sisäisten linkitysten optimointia
 • ulkoisten linkitysten hankkimista sivustolle
 • sivuston teknistä optimointia
 • kattavaa raportointia.

Hakukoneoptimoinnin ensimmäinen askel on tekninen SEO-analyysi

Ennen kuin Digizerin digimarkkinoijat alkavat tehdä minkäänlaisia hakukonenäkyvyyttä parantavia toimenpiteitä, sivusto analysoidaan ensin. SEO-asiantuntija tekee teknisen analyysin, jolla kartoitetaan, mikä esimerkiksi verkkokaupan SEO-tilanne on tällä hetkellä.

Tekninen analyysi tuo ilmi kaikki ne tekniset viat, jotka estävät sivustoa löytymästä hakukoneista. Siinä käydään siis verkkokaupan yleistilanne läpi sekä tekniseltä että hakukoneiden kannalta.

Sivuston tekninen analyysi voidaan jakaa kolmeen osaan:

 1. Sisällöllinen tarkastus
 2. Toiminnallisuuden, käytettävyyden ja kävijäpolkujen tarkastus
 3. Raportointi

Sisällöllinen tarkastus

Sisällöllisessä tarkastuksessa Digizerin SEO-asiantuntija käy läpi nettisivuston sisällön, kuten tekstit ja kuvat. Samalla tutkailemme myös linkit, sivuotsikot eli title tagit, sisällön otsikot ja hakukoneita varten kirjoitetut metatiedot eli sivukuvaukset.

Toiminnallisuuden, käytettävyyden ja kävijäpolkujen tarkastus

Tätä vaihetta varten Digizerin digimarkkinoija käyttää erilaisia ohjelmia ja tekee manuaalisia testejä. Hänen tarkoituksenaan on selvittää, miten sivusto toimii, kuinka nopeasti sivusto latautuu erilaisilla laitteilla, miten ostoprosessit toimivat, miten asiakkaan kontaktointi onnistuu, minkälainen valikkorakenne sivustolla on ja miltä eri sivut, kuten blogi- ja artikkelisivut näyttävät.

Raportointi

Kun esimerkiksi verkkokauppias ostaa hakukoneoptimointia ja sen mukana teknisen analyysin, Digizerin SEO-ammattilainen laatii nykytilanteesta kirjallisen raportin, joka käydään asiakkaan kanssa läpi etäpalaverissa. Samalla mahdolliset kehitysehdotukset nostetaan esille.

Tekninen SEO – miten sitä tehdään?

Tekninen hakukoneoptimointi vaikuttaa erityisesti siihen, että Googlen ja muiden hakukoneiden hakukonerobotit löytävät sivustosi. Jokainen sivusto on omanlaisensa kokonaisuus, jolloin myös ratkaisut täytyy toteuttaa sen mukaisesti.

Monia verkkokauppoja ja nettisivuja kuitenkin yhdistää valitettavan usein samat seikat: sivustoilta puuttuu selkeä rakenne tai asiakaspolku on epäselvä. Esimerkiksi etusivu saattaa olla harhaanjohtava, jolloin kävijä ihmettelee, mitä palveluita palveluntarjoaja oikein myykään. Tämä ei luonnollisesti palvele kävijää, ja asiakas saattaa luikkia naapurin verkkokauppaan, jossa nämä asiat on pohdittu huolella.

 

Hakukoneoptimointiin kuuluu jatkuva analysointi ja seuranta sekä tulosten parantaminen.

Tekninen hakukoneoptimointi on muun muassa näitä asioita:

 • Sivujen löydettävyyden parantaminen
 • Sivuston rakenteen ja sisäisen linkityksen selkeyttäminen
 • XML-sivustokartan lisääminen
 • Uudelleenohjausten tekeminen
 • Virhesivujen korjaaminen
 • Sivuston nopeuden parantaminen
 • Sivuston mobiiliystävällisyyden lisääminen

Digizerillä SEO-tiimin asiantuntijat käyvät asiakkaan sivuston tarkoin läpi, jotta se voidaan optimoida parhaalla tavalla. Kun sijoitus paranee hakukoneissa, asiakkaat löytävät teidät helpommin, jolloin myyntikin voi kehittyä. Jos haluat olla menestyvä verkkokauppa, tekninen SEO on syytä olla hyvin hanskassa!

Näin me teemme teknistä SEO:a Digizerillä

 1. Jaamme sisällön eri alasivuille teemoittain ja luomme URL:it avainsanojen mukaan.
 2. Tsekkaamme sivujen metatiedot ja lisäämme avainsanat, joilla asiakas haluaa näkyä hakukoneissa.
 3. Varmistamme, että navigointi sivuston sisällä on vaivatonta. Tärkeimmät sivut eivät saa olla kauempana kuin muutaman klikkauksen päässä etusivulta.
 4. Käymme läpi ja fiksaamme sisäiset linkitykset. Lisäämme linkkejä myös verkkosivujen sisältöihin.
 5. Teemme sivustolle sivustokartan.
 6. Varmistamme, että uudelleenohjaukset ovat kunnossa.
 7. Fiksaamme kaikki rikkinäiset sivut.
 8. Parannamme sivuston nopeutta esimerkiksi pienentämällä kuvia ja vähentämällä koodia.
 9. Varmistamme myös mobiiliystävällisyyden.

Haluan apua hakukoneoptimointiin

 

Sisällöillä on suuri rooli hakukoneoptimoinnissa

Yksi merkittävä osa hakukoneoptimointia on sisällöntuotanto. Jos verkkokauppasi sisältö ei vastaa sitä, mitä kuluttaja etsii Googlesta, menestyksesi hakukoneissa ei ole mairitteleva.

Pahinta on, jos verkkokauppasi ei löydy lainkaan hakukoneista. Siksi olennainen osa sisällöntuotantoa on hakusanatutkimus, jolla selvitetään, millä termeillä kuluttajat etsivät tuotteita ja tietoa. Jos myyt vaikkapa urheiluvaatteita, on tärkeää, että urheiluvaatteisiin liittyvät hakutermit, kuten juoksuhousut tai treenipaita ovat upotettuina (useita kertoja) nettisivuillesi.

Sisällöntuotannolla on tärkeä rooli hakukoneoptimoinnissa tänä päivänä.

Jotta yrityksesi voisi pärjätä kuluttajien tekemissä hakukone-etsinnöissä, sivustollasi täytyy olla hakukoneoptimoidun, laadukkaan sisällön lisäksi myös riittävästi sisältöä. Pelkät tuotekuvaukset eivät yleensä riitä, vaan esimerkiksi blogitekstit, tuotearvostelut ja referenssitarinat tuovat lisää boostia verkkokauppaasi.

Nykyään suositellaan, että blogitekstin pituus olisi ainakin 1 000 sanaa, mieluiten 1 500–2 500 sanaa. Muista kuitenkin, että tarkoitus on tärkein. Älä siis yritä väkisin tehdä tekstistä pitkää, ellei se ole tarkoituksenmukaista.

Mistä hakukoneoptimoinnin hinta muodostuu?

Viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä käsittelemme hakukoneoptimoinnin hintaa.

Osa yrityksistä ja verkkokaupoista hoitaa oman SEO-työn itse, mutta osa päättää ulkoistaa digimarkkinoinnin. Tällöin hakukoneoptimoinnin hinta on usein avainkysymys.

Laskiessa hakukoneoptimoinnin hintaa on syytä ottaa huomioon, että loppujen lopuksi kaikkein kallein virhe voi olla, jos hakukoneoptimoinnin jättää kokonaan tekemättä.

Hakukoneoptimoinnin hinta muodostuu muun muassa näistä seikoista

 • Asiakasyrityksen nykyinen sijoitus hakukoneissa
 • Kävijämäärien ja muiden tärkeiden mittareiden kartoitus
 • Avainsanatutkimus
 • Työn suuruus
 • Kokonaan uuden sisällön määrä
 • Sivuston tekninen tila ja korjausten määrä
 • Ulkoiset ja sisäiset linkitykset
 • Alan kilpailutilanne
 • Analysointi ja jatkuva seuranta

Digimarkkinoinnin toimijoilla on useita erilaisia hinnoittelutapoja. Digizerillä hakukoneoptimoinnin hinta perustuu kuukausihinnoitteluun. Hinnan määrittää ensisijaisesti kuukaudessa käytettyjen työpäivien määrä. Voit tarkistaa vaikkapa Digimarkkinoija-palvelumme hinnan nettisivujemme kätevällä laskurilla.

Solmimme paljon myös erilaisia hakukoneoptimoinnin ja digimarkkinoinnin projekteja tapauskohtaisesti. Hakukoneoptimointi on kuitenkin jatkuvaa työtä, jolloin projekti ei välttämättä edistä hakukonenäkyvyyttä tärkeillä avainsanoilla niin merkittävästi kuin säännöllinen kuukausityö.

Mitä on hyvä muistaa hakukoneoptimoinnin hintaa pohtiessa?

 • Hakukoneoptimointi vie aikaa jopa useita kuukausia muun muassa avainsanojen kilpailun vuoksi. Tuloksia voi kuitenkin alkaa näkyä jo parin kuukauden sisällä.
 • Onnistuessaan hakukoneoptimointi on tehokas tapa kerätä uusia liidejä ja saada myyntiä aikaan.
 • Hakukoneoptimointi ei ole aina toimiva taikatemppu. Vaikka nettisivuille saataisiin kävijöitä, myös nettisivujen itsessään tulee olla selkeät ja johdonmukaiset. Esimerkiksi konversio-optimointi voi parantaa sivuston toimivuutta.
 • Hakukoneoptimoinnin hinta sisältää aina myös hakukoneoptimoijan ammattitaidosta maksamisen.
 • Hakukoneoptimointia ei kannata jättää tekemättä, sillä silloin seuraukset ovat vieläkin kalliimmat, ja saatat menettää monia potentiaalisia asiakkaita. Hakukoneoptimoinnin hinta voi maksaa itsensä takaisin monin kerroin, kun tulokset alkavat myöhemmin näkyä.

Perehdy lisää hakukoneoptimoinnin saloihin nettisivuillamme ja juttele asiantuntijoidemme kanssa lisää aiheesta!

Kerro minulle lisää hakukoneoptimoinnista

Blogiemme aiheita