Sisältömarkkinointi

Varmista paikkasi siellä, missä asiakkaat ovat!

Sisältömarkkinoinnin avulla tuotteen tai palvelun kohderyhmälle tehdään sen arvostamaa ja sille hyödyllistä markkinointiviestintää sekä muuta mediasisältöä. Viestintä on jatkuvaa ja johdonmukaista, ja sitä toteutetaan niissä kanavissa, joissa kohderyhmä on parhaiten tavoitettavissa. Sisältömarkkinoinnilla pyritään sitouttamaan nykyisiä asiakkaita pysymään asiakkaina, hankkimaan uusia asiakkaita sekä markkinoimaan kaikille kannattavalla tavalla.

Sisältömarkkinoinnin hyödyt

Sisältömarkkinoinnilla on sekä näkyviä että näkymättömiä hyötyjä. Näkyviä sisällöntuotannon hyötyjä ovat esimerkiksi sivuston kävijämäärän kasvu ja hakukonenäkyvyys. Näkymättömiä hyötyjä puolestaan ovat brändin ja luottamuksen vahvistuminen. Me rakennamme asiakkaillemme erilaisia sisältösuunnitelmia sekä toteutamme laadukkaat sisällöt eri kanavissa. Lisäksi analysoimme ja optimoimme sisällöntuotannon tehokkuutta asiakkaan toiveita kuunnellen.

Teetalo Nordqvistin tuotteet nousivat hakukoneiden kärkisijoille

Digizerin toteuttama palvelu:
Sisällöntuotanto ja hakukoneoptimointi

Eräs mieleenpainuvimmista tarinoista on teekauppa Nordqvistille tehty sisältökokonaisuus, jonka toteutimme sisällöntuotannon ja hakukoneoptimoinnin keinoin.

Sisältömarkkinoinnilla on monia tavoitteita

Brändin tunnettavuuden lisääminen ja vahvistaminen

Brändin mukainen viestintä erottaa yrityksen kilpailijoista. Se on myös loistava keino tuoda pehmeämpiä arvoja esille.

Liidien jalostaminen myynniksi

Laadukkaan ja uskottavan sisällön tehtävä on vakuuttaa prospekti. Jos prospekti kokee sisällön hyödylliseksi tai vakuuttavaksi, hän on askeleen lähempänä ostamista.

Asiakas- ja merkkiuskollisuuden
parantaminen

Sisältömarkkinoinnin keinoin voidaan viestiä uusien prospektien ohella myös nykyisille asiakkaille. Hyödyllinen olemassa oleville asiakkaille kohdennettu sisältö syventää asiakassuhdetta.

Brändiuskollisen fanijoukon kasvattaminen

Olemassa oleville asiakkaille kohdennettu sisältö on ehdoton työkalu, kun asiakkuuksissa pyritään korkeimmalle tasolle. Kun riittävä luottamus on saavutettu, asiakkaista voi tulla brändin faneja. Fanit viestivät brändistä oma-aloitteisesti omalle verkostolleen, ja heidän asiakasuskollisuutensa on erittäin korkealla.

Brändin tunnettavuuden lisääminen ja vahvistaminen

Brändin mukainen viestintä erottaa yrityksen kilpailijoista. Se on myös loistava keino tuoda pehmeämpiä arvoja esille.

Liidien jalostaminen myynniksi

Laadukkaan ja uskottavan sisällön tehtävä on vakuuttaa prospekti. Jos prospekti kokee sisällön hyödylliseksi tai vakuuttavaksi, hän on askeleen lähempänä ostamista.

Asiakas ja merkkiuskollisuuden
parantaminen​

Sisältömarkkinoinnin keinoin voidaan viestiä uusien prospektien ohella myös nykyisille asiakkaille. Hyödyllinen olemassa oleville asiakkaille kohdennettu sisältö syventää asiakassuhdetta.

Brändiuskollisen fanijoukon kasvattaminen

Olemassa oleville asiakkaille kohdennettu sisältö on ehdoton työkalu, kun asiakkuuksissa pyritään korkeimmalle tasolle. Kun riittävä luottamus on saavutettu, asiakkaista voi tulla brändin faneja. Fanit viestivät brändistä oma-aloitteisesti omalle verkostolleen, ja heidän asiakasuskollisuutensa on erittäin korkealla.

Sisältömarkkinoinnin muodot sinulle räätälöitynä

Tarjoamme sisältömarkkinoinnille eri vaihtoehtoja, joista asiakkaamme voi valita yritykselleen sopivimmat muodot. Voimme toteuttaa yhden tai useamman sisältömarkkinoinnin palvelumuodon.

Blogi on tehokas työkalu brändin vahvistamiseen. Asiantuntijaroolilla tehty blogi kasvattaa ammatillista uskottavuutta. Pintaa syvemmälle menevä yritysblogi mahdollistaa syvemmän asiakassuhteen muodostumisen.

Uutiskirjeillä voidaan viestiä ajankohtaisista aiheista tehokkaasti ja nopeasti. Uutiskirjeissä tärkeää on hyödyllinen sisältö ja selkeä tavoite, jotta kirjeen tilaajat kokevat, että heidän kannattaa tilata ja avata kirje myös jatkossa.

Sosiaalisen median julkaisut mahdollistavat brändin mukaisen viestinnän jo varhaisessa asiakkuuden vaiheessa. Myös suuri lisänäkyvyys on mahdollinen, jos sisältö menee viraaliksi ja sitä aletaan jakaa.

Oikeille avainsanoille suunnitellut laskeutumissivut tai sivukokonaisuudet varmistavat näkyvyyden hakukoneissa. Näkyvyyden lisäksi sivujen on syytä tarjota myynnillinen aspekti ja vakuuttaa sivuston kävijä ostamaan juuri sinulta.

Myynnin puhelinnumero:

Oskari Ilomäki

oskari.ilomaki@digizer.fi
+358 50 353 3309
Sales Manager

Hermanni Härkönen

hermanni.harkonen@digizer.fi
+358 50 449 5023
Account Manager

Ota yhteyttä!